Nieuws van het Platform.

We zijn in gesprek geweest met de wijkraad van Paddepoel, hebben zaken besproken die onze beide wijken verbindt. Zo is het park een gezamenlijke zorg en we willen een mooi park zonder fietsers op de wandelpaden en dat het mooi onderhouden wordt. Er worden op termijn speel en chill plekken aangelegd.

*Eikenlaan. Dat deze laan druk is dat weten we allemaal en er rijdt ook veel verkeer dat op doorreis is (sluiproute).

Daarom is de gemeente van plan om een knip in de Eikenlaan te plaatsen ter hoogte van het zwembad. Hoe deze knip eruit gaat zien weten we nog niet. Maar we gaan samen met de wijkraad Paddepoel en eventueel met Tuinwijk een plan maken.

Eenmaal uitgewerkt gaan we dit bespreken met de gemeente `Groningen.

Wij, als aangelegen wijken, hebben er alle belang bij dat de toegankelijk naar alle drie wijken blijft. Sonde 2000 is aan de Eikenlaan gebouwd bedoelt voor alle drie wijken.

En voor Selwerd een goede aansluiting aan de ringweg.

*Winkelcentrum Selwerd. Dat heeft onze aandacht met name het winkelplein.

Wandelgebied. Die wordt door velen ervaren als onveilig en dat komt voornamelijk doordat vele fietsers en brommers dit beschouwen als een doorgaande route. We verzoeken dan ook iedereen bij de ingangen van het plein af te stappen en lopend met de fiets of brommer verder te gaan.

We willen hier een gezellig en veilig plein van maken.  

Heeft u een idee, dan horen we het graag.

*Kruispunt Kastanjelaan/ Eikenlaan. Ook dit heeft onze aandacht dit is een onoverzichtelijk kruispunt waar van alle kanten verkeer komt.

*Infopunt. Binnenkort zijn wij een dagdeel aanwezig op het INFOPUNT waar u ons persoonlijk kunt aanspreken op welke dag is nu nog niet bekent.

Hier kunt u ook over andere zaken terecht zoals warmtestad, woning coöperatie Nijestee gemeente Groningen ect. Kom gerust langs voor een kop koffie een praatje bijvoorbeeld.

Contactadressen van het wijkplatform;

Mariët IJsseldijk, voorzitter

voorzitter@selwerd.info

Willem van der Woude, secretaris

secretariaat@selwerd.info

Wijkplatform

Wijkplatform@selwerd.info

Website