Over ons

Het Wijkplatform Selwerd fungeert als ontmoetingsplaats tussen de gemeente, de bewoners van de wijk Selwerd en de instanties in de wijk. We doen dit door het ondersteunen van initiatieven op sociaal, cultureel en educatief gebied en het op elkaar afstemmen van deze initiatieven en activiteiten. We willen tevens aandacht schenken aan de groengebieden en aan duurzaamheid in de wijk.

Wij hebben samenwerking binnen Selwerd voor ogen, een ontmoetingsplaats waar de in Selwerd werkzame sociaal-culturele instellingen en individuele bewoners hun ideeën en activiteiten kenbaar kunnen maken en wel zodanig dat door samenwerking deze activiteiten en ideeën tot mooie resultaten leiden.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Het Wijkplatform Selwerd wil er ook zijn voor buurtbewoners die hulp kunnen gebruiken bij het vinden van de juiste instantie in de wijk. Wij helpen u graag verder.

Wij zijn iedere dinsdagmiddag in het infopunt van 12.00 uur tot 14.00 uur aanwezig.

Vergaderen doen we elke 2e maandagavond van de maand in het ontmoetingscentrum de Berk aanvang 19.30 uur U bent van harte welkom.

Het Wijkplatform is te bereiken via wijkplatform@selwerd.info

Activiteiten van het Wijkplatform in 2023;

Financiële bijdrage geleverd aan;

 • Nieuwjaarsvisite
 • Beamer in ontmoeting centrum de Berk
 • Tuinaanleg kerk de Fontein
 • Wijkkrant NR 1
 • Koningsdag
 • Dagje uit voor de minima
 • Historische bakfiets wijkbedrijf
 • Luchtkussens voor de BSV
 • Sinterklaasfeest BSV
 • Spooktocht BSV
 • Community Builder

Voor wijkplatform aangeschaft;

  • Nieuwe website
  • Beach vlaggen met wijkplatform logo
  • Pennen met logo
 • Zaken aar het platform mee bezig is;
 • Winkelplein 
 • Inrichten van de wijk
 • Groene daken plan

 

Activiteiten van het Wijkplatform in 2022;

 • BSV Selwerd; springkussen gesponsord tijdens de grote schoolvakantie
 • De wijkkrant nummer1; financieel ondersteund
 • Buurttaxi; bijdrage geleverd voor een tweede taxi
 • Betaald parkeren; terugdraaien maatregel van 22.00 uur naar 18.00 uur parkeren
 • Diverse gesprekken gevoerd met de gemeente
 • Diverse gesprekken gevoerd met woningcorporaties
 •  Er zijn nog diverse andere projecten waar we aan werken