Wijkplatform Selwerd

Wijkplatform Selwerd

Nieuws van het Platform. We zijn in gesprek geweest met de wijkraad van Paddepoel, hebben zaken besproken die onze beide wijken verbindt. Zo is het park een gezamenlijke zorg en we willen een mooi park zonder fietsers op de wandelpaden en dat het mooi onderhouden...

Lees meer

Uitnodiging Bijeenkomsten Bijzonder Ouderschap in de provincie Groningen

11 februari Bijeenkomst Bijzonder ouderschap in het Feithhuis in Groningen Als ouder van een kind met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking loopt het leven anders dan je had verwacht. Je wilt voor je kind zorgen, maar toch moet je de zorg ook uit...

Wijkkrant nummer 1 digitaal – December 2023

Wijkkrant Nummer 1 van December 2023, klik op onderstaande afbeelding en u wordt doorgelinkt naar een site waar u de hele krant kunt lezen.

Wijkkrant nummer 1 digitaal – oktober 2023

Wijkkrant Nummer 1 van oktober 2023, klik op onderstaande afbeelding en u wordt doorgelinkt naar een site waar u de hele krant kunt lezen.

zonnebloem winnaars

Het Wijkplatform Selwerd fungeert als ontmoetingsplaats tussen de gemeente, de bewoners van de wijk Selwerd en de instanties in de wijk. We doen dit door het ondersteunen van initiatieven op sociaal, cultureel en educatief gebied en het op elkaar afstemmen van deze initiatieven en activiteiten. We willen tevens aandacht schenken aan de groengebieden en aan duurzaamheid in de wijk.

Wij hebben samenwerking binnen Selwerd voor ogen, een ontmoetingsplaats waar de in Selwerd werkzame sociaal-culturele instellingen en individuele bewoners hun ideeën en activiteiten kenbaar kunnen maken en wel zodanig dat door samenwerking deze activiteiten en ideeën tot mooie resultaten leiden.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Het Wijkplatform Selwerd wil er ook zijn voor buurtbewoners die hulp kunnen gebruiken bij het vinden van de juiste instantie in de wijk. Wij helpen u graag verder.

Het Wijkplatform is te bereiken via wijkplatform@selwerd.info

Activiteiten van het Wijkplatform in 2022;

  • BSV Selwerd; springkussen gesponsord tijdens de grote schoolvakantie
  • De wijkkrant nummer1; financieel ondersteund
  • Buurttaxi; bijdrage geleverd voor een tweede taxi
  • Betaald parkeren; terugdraaien maatregel van 22.00 uur naar 18.00 uur parkeren
  • Diverse gesprekken gevoerd met de gemeente
  • Diverse gesprekken gevoerd met woningcorporaties
  •  Er zijn nog diverse andere projecten waar we aan werken