Welkom

Het Wijkplatform Selwerd fungeert als ontmoetingsplaats tussen de gemeente, de bewoners van de wijk Selwerd en de instanties in de wijk. We doen dit door het ondersteunen van initiatieven op sociaal, cultureel en educatief gebied en het op elkaar afstemmen van deze initiatieven en activiteiten. We willen tevens aandacht schenken aan de groengebieden en aan duurzaamheid in de wijk.

Nieuws

Wijkplatform Selwerd

Nieuws van het Platform. We zijn in gesprek geweest met de wijkraad van Paddepoel, hebben zaken besproken die onze beide wijken verbindt. Zo is het park een gezamenlijke zorg en we willen een mooi park zonder fietsers op de wandelpaden en dat het mooi onderhouden...

Lees meer

Bijzondere bijstand energie kosten

Bijzondere bijstand energiekostenUw spaargeld telt niet mee!    Komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag of is dit niet voldoende? Maar hebt u wel te maken met verhoogde energiekosten die u niet meer kunt betalen? Dan is het misschien mogelijk...

Lees meer

Aanvraag energietoeslag 2022 verlengd

Op dinsdag 11 oktober heeft de gemeente Groningen een tijdelijk financieel hulppakket gepresenteerd. In dit hulppakket staan maatregelen om inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen. Het financiële hulppakket komt bovenop de maatregelen die het Rijk onlangs...

Lees meer

Bericht van het Wijkplatform Selwerd.

Het is voor velen een beetje stil geweest maar op de achtergrond waren en zijn we druk met allerlei zaken. Bestuur en leden; Het dagelijks bestuur hebben we bijna compleet we zoeken nog een penningmeester. Moeilijk is deze kas niet. En we zoeken ook nog leden die ons...

Lees meer

Agenda