Het is voor velen een beetje stil geweest maar op de achtergrond waren en zijn we druk met allerlei zaken.

Bestuur en leden;

Het dagelijks bestuur hebben we bijna compleet we zoeken nog een penningmeester. Moeilijk is deze kas niet. En we zoeken ook nog leden die ons kunnen en willen helpen.

Activiteiten 2022;

Op de activiteiten gebied hebben we de BSV Selwerd financieel ondersteund voor de springkussen die tijdens de grote vakantie daar stond. Ook de Wijkkrant 1 hebben wij ondersteund met financiële middelen. En als klapper met een fantastisch resultaat de tweede Buurttaxi die wij het mogelijk hebben gemaakt voor de aanschaf hiervan. Verder hebben we vanaf het begin van de invoering betaald parkeren bezwaar gemaakt dat het betaald parkeren alleen in Selwerd tot 22.00 uur geld. Maar uiteindelijk hebben we dit voor elkaar gekregen dat dit is teruggedraaid tot 18.00 uur. Verder zijn we steeds in gesprek met woning coöperatie Nijestee. Ook met de gemeente en andere wijkraden voeren we regelmatig overleg.

Info punt winkelcentrum Selwerd;

Sinds kort zijn we ook aanwezig in het info punt op het winkelcentrum Selwerd. Kom gerust eens langs we zijn er niet altijd maar u kunt ons ook bereiken op wijkplatform@selwerd.info  voor informatie opmerkingen etc.

En verder zie de website www.Selwerd.info

Uitgaven wijkbudget 2022;

We hebben nog wat geld voor jaar 2022 in de pot zitten dus heeft u ideeën voor Selwerd we horen het graag.

Vergaderingen wijkplatform;

 We vergaderen 2e dinsdag van de  maand en die is openbaar u bent van harte welkom.

De plaats van het vergaderen is het ontmoetingscentrum “de Berk” en we beginnen om 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur.