AardwarmteIn het project Warmtestad in Groningen wordt aardwarmte (geothermie) als energiebron ingezet door middel van boringen naar heetwaterreservoirs op 2 – 3 km diepte onder het Zerniketerrein. Aardwarmte kan het aardgas vervangen waarvan de winning ook aardbevingen veroorzaakt. De opbrengst van aardwarmte is voldoende om 10.000 huishoudens en ook openbare gebouwen te verwarmen, voornamelijk in Paddepoel en Selwerd. Op 7 juli werden de eerste buizen gelegd.
Rapport SodM
Nu heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een rapport gepubliceerd waarin de mogelijkheid van aarbevingen wordt genoemd in verband met de boringen naar aardwarmte.
Het SodM  stelt: “Veel risico’s bij het boren naar geothermie zijn vergelijkbaar met die in de olie- en gassector. Daar zou de geothermiesector van kunnen leren. Maar de relatief jonge en nog kleine en kleinschalige sector heeft moeite om de benodigde deskundigheid en ervaring te mobiliseren, toe te passen en te borgen voor volgende projecten. De sector heeft een zwakke veiligheidscultuur, de veiligheid- en milieurisico’s worden in het algemeen onvoldoende herkend en beheerst; en wet- en regelgeving worden niet goed genoeg nageleefd.” Inspecteur-generaal Harry van der Meijden zegt onder meer: “We moeten bijvoorbeeld kritisch kijken naar geothermie in gebieden met een verhoogde kans op natuurlijke aardbevingen zoals in oostelijk Brabant en Noord Limburg. Maar ook in Groningen met aardbevingen als gevolg van gaswinning. Daar kan daarnaast een aansprakelijkheidsdilemma ontstaan als gaswinning en geothermie in hetzelfde gebied voorkomen” .
Ook wordt opgemerkt dat bij dergelijke projecten “de basis vooral gericht op een goedkoop energiesysteem dat zich moet terugverdienen. …. Dit kan leiden tot gebruik van inferieure materialen, onvoldoende gekwalificeerd personeel” kortom: ten koste van de veiligheid en kwaliteit.
Vragen in de raad, reactie College. Update: standpunt raad
Naar aanleiding van deze publicaties is onrust ontstaan en twijfels over de veiligheid van het project Warmtestad. In de raad zijn vragen gesteld. Zie Gevolgen publicatie ‘Staat van de sector Geothermie’. Het College van B&W heeft naar aanleiding van de vragen en reacties in de media haar visie gegeven. De raad heeft 19 juli haar steun opnieuw bevestigd voor het Aardwarmteproject.
Het College ontkent dat in het Warmtestadproject een loopje wordt genomen met de veiligheid: “Wij scharen WarmteStad daarom niet onder de categorie bedrijven die onvoldoende kennis en ervaring mobiliseren. Ook herkennen wij in WarmteStad niet een beeld van een bedrijf dat op kostenreductie zit ten koste van de kwaliteit, lifecycle en veiligheid.”
Volgens het College kunnen uit het het rapport van het SodM geen conclusies getrokken worden over de veiligheid van het WarmteStadproject omdat het rapport algemeen van aard is en geen specifieke kritische opmerkingen maakt over bepaalde Aardwarmteprojecten in Nederland.  Het SodM heeft ook nog geen definitief oordeel over het project in Groningen.
In augustus komt een bestuurlijk overleg met het Staatstoezicht op de Mijnen. Met het Waterbedrijf Groningen is “afgesproken dat WarmteStad aanbesteedt onder voorwaarden van de uitkomst van het gesprek met SodM. Zodat er nog ruimte is om niet te gunnen.”
Na de toelichting van het College heeft de raad op 19 juli haar blijvende steun uitgesproken voor het Aardwarmteproject.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

23 april 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden