Samenvatting van het Raadsvoorstel: Na de tracékeuze in november 2016 is de fietsroute door Park Selwerd, als onderdeel van de Slimme route naar Zernike, uitgewerkt in een definitief ontwerp. De totstandkoming hiervan is gebeurd door middel van een actief participatieproces met omwonenden en andere stakeholders. Een aantal ingebrachte suggesties zijn verwerkt in het ontwerp van de route en het landschapsplan. Voor de oversteek Eikenlaan wordt voorgesteld eerst een tijdelijk inrichting te realiseren en deze situatie te monitoren. Afhankelijk van de monitoring wordt voor een definitieve inrichting gekozen. Het voordeel hiervan is dat er geen bomen bij de oversteek hoeven te worden gekapt. Voor de route door het park moeten er 28 bomen worden gekapt en wordt er ter plekke 35 bomen terug geplant.
 

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

23 april 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden