Noordelijke ringweg
 Momenteel  wordt er hard gewerkt aan de reconstructie op de noordelijke ringweg in Groningen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt het asfalt vernieuwd, de vangrail en geluidschermen vervangen en daarnaast ook de afwatering verbeterd.
Afwateringssysteem
Van 20 juni tot 25 juli wordt er een nieuw afwateringssysteem langs de Noordelijke Ringweg aangelegd. Hierdoor dienen de huidige geluidsschermen te worden verwijderd. Doorgaand verkeer blijft dan mogelijk met beperking van rijstroken en af en toe zijn er op- en/of afritten afgesloten. Alvorens de werkzaamheden gestart zijn, heeft er overleg plaatsgevonden tussen het Waterschap en de Provincie Groningen (projectverantwoordelijke). In dit overleg is besloten om het water van de ringweg af te wateren in  het zogenaamde oppervlaktewater. Het oppervlaktewater in stedelijke gebieden wordt opgeslagen in sloten en vijvers.  Het waterschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water in Nederland. Daarom wordt, voordat werkzaamheden uitgevoerd worden, toestemming gevraagd om af te wateren in de sloten of vijvers. Aangezien het water afkomstig van de ringweg bestaat uit hemelwater, heeft het waterschap toestemming gegeven om af te wateren in de sloten en vijvers rondom de ringweg. Want hemelwater is immers schoon water.
Alleen wanneer een calamiteit ontstaat op de ringweg bestaat er een mogelijkheid tot vervuiling. Echter dan zullen de hulpdiensten verzorgen dat de mogelijke vervuilingen worden verwijderd.
Hemelwater wordt regelmatig opgeslagen in sloten of vijver langs de ringwegen. Zo is aan de westelijke ringweg onlangs een vijver aangelegd om water op te slaan. Daarnaast is van deze vijver en rond de vijver een ecologisch gebied gemaakt. In dit ontstane gebied is nu volop flora en fauna aanwezig. Een prachtig voorbeeld van functionele toepassing en een ecologische oplossing.
 
Geluidsschermen
De oude geluidsschermen worden vanaf 20 juni verwijderd. In de periode 1 augustus tot 26 augustus worden dan de nieuwe schermen langs de Noordelijke Ringweg geplaatst. Deze geluidschermen komen op dezelfde plek te staan als de oude en zijn hoger dan de oude schermen. De oude schermen zijn nodig aan vervanging toe.  
Doorgaand verkeer blijft mogelijk met beperking van rijstroken en af en toe op- en/of afritten afgesloten.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

24 januari 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden