Slimme route Zernike Eikenlaan 002Op 22 april j l heeft de gemeenteraad de Fietsstrategie Groningen 2015-2025 vastgesteld en op 24 juni j l. het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. De gemeente is begonnen met de voorbereiding, verdere uitwerking en uitvoering van de diverse projecten. Voor Selwerd gaat het om de fietsoversteek over Eikenlaan/park Selwerd, het verbreden van het fietspad in Park Selwerd en het Fietspad langs de Noordelijke Ringweg. Klik hier voor de volledige tekst van de Collegebrief
  • Fietsoversteek Eikenlaan. Deze fietsoversteek is de drukste oversteek in de zgn. ‘Slimme Routes naar Zernike. Nu wordt onderzocht of overstekende fietsers hier voorrang kunnen krijgen. Dit onderdeel van het project is nu in de definitieve ontwerpfase: een verkeersplateau waarbij de fietser voorrang heeft op het verkeer op de Eikenlaan. Verschillende partijen (waaronder de politie en het OV-bureau) zijn geen voorstander van voorrang voor de fiets op deze plek. Men vreest onveilige situaties waarbij de doorstroming, vooral voor het busverkeer, ernstig wordt geschaad. Deze overwegingen worden meegenomen in het definitieve voorstel. Planning: Deze fietsoversteek is verbeterd voor aanvang van het nieuwe studiejaar (begin september 2016)
    Klik op de foto voor vergroting
  • Fietspad door Park Selwerd. Er komt een voorlopig ontwerp van de verbreding van het fietspad door Park Selwerd. Een optie is om het bestaande fietspad en voetpad om te draaien. Naast het huidige voetpad is namelijk meer ruimte beschikbaar voor een verbreding dan naast het huidige fietspad. Ook hoeven dan veel minder bomen gekapt te worden. Deze optie wordt verder uitgewerkt. Uiteraard is overleg met de omwonenden. Planning: De verbreding is gerealiseerd voor aanvang van het nieuwe studiejaar.
  • Fietspad langs de Noordelijke Ringweg. Het definitieve ontwerp en de kostenraming van het fietspad langs de Noordelijke Ringweg zijn gereed. De Bomeneffectanalyse (BEA) kan nu worden opgesteld. In dit gebied komt hoogstwaarschijnlijk ook het warmtenet van Warmtestad. Hierin wordt nagegaan of het mogelijk is om het nieuwe fietspad met aardwarmte te verwarmen. Dit heeft gevolgen voor het huidige ontwerp en daarmee ook voor de planning. De verdere uitwerking van het fietspad langs de Noordelijke Ringweg is dan ook even 'on hold' gezet. Pas nadat Warmtestad het investeringsbesluit heeft genomen, kunnen de ontwerpaanpassingen en de gevolgen voor de BEA worden verwerkt. De leidingen bepalen waarschijnlijk het tracé van het toekomstige fietspad. Het investeringsbesluit van Warmtestad wordt begin 2016 verwacht. Daarna begint de aanleg van het fietspad.
 

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

25 april 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden