Deze week hebben twee informatieavonden plaatsgevonden over de aanstaande nieuwbouwplannen van ZINN en Patrimonium. Beide avonden zijn druk bezocht. Het huidige complex van huize Patrimonium aan de Beukenlaan in Selwerd is in de jaren '60 gebouwd en voldoet niet meer aan de huidige eisen voor een verzorgingshuis. ZINN en woningstichting Patrimonium hebben een convenant getekend voor meer samenwerking. In het teken van de huidige ontwikkelingen is gekozen voor een kleinschalig zorgcomplex waarbij het steeds meer aankomt op zelfredzaamheid.
 

De Plannen

 
Op het huidige terrein worden in verschillende fasen, beginnende in 2013, de gebouwen gesloopt en de nieuwbouw gebouwd. Alles zou in 2017 klaar zijn. Allereerst zullen alle bewoners van het deel aan de Berkenlaan en Beukenlaan worden verhuisd naar de hoge flat. De bewoners worden persoonlijk gevraagd en krijgen nadere uitleg. Daarna worden deze leeggekomen gebouwen gesloopt. Op de plek van de gesloopte gebouwen, zal een verpleeghuis gebouwd worden waar ZINN de zorg gaat bieden aan de bewoners. Het worden in totaal 10 verpleegunits met een gemeenschappelijke huiskamer per groep. De appartementen zijn zgn. zit-slaapkamers zodat er goede zorg verleend kan worden. Het gebouw telt zes woonlagen boven een centale hal met receptie en een kelder voor dienstruimten en auto's voor o.a. personeel. In dit gebouw worden ook de recreatiezaal, een kapper, pedicure, keuken, grand-café en een aantal verhuurbare ruimten ondergebracht. Deze laatsgenoemde ruimten zouden eventueel gehuurd kunnen worden door de huisartsenpraktijk, Stip of de apotheek.
 
Na de sloop van de hoge flat aan de Iepenlaan, zal in de hoek bij het water een moderne ronde woontoren worden gebouwd met luxe appartementen. Dit is het bouwdeel van woningstichting Patrimonium. De toren gaat 15 etages tellen met op iedere etage vier appartementen boven een centrale hal. Totaal komt het op zestig appartementen in de toren. Deze luxe appartementen zijn seniorenwoningen voor mensen die geen intensieve zorg nodig zijn van een verpleeghuis. De zorg is in de buurt in de vorm van thuiszorg van bijvoorbeeld ZINN. Door de vorm van een ronde toren ontstaat er meer ruimte en licht op het terrein. Dat geeft een open karakter. Doordat er twee losse gebouwen worden gerealiseerd, ontstaat er een plantsoen of tuin. De waterpartij wordt tevens aangepast.
 

Meer informatie

 
Om iedereen van informatie te voorzien, zal er een informatiepakketje worden gemaakt voor alle betrokkenen. Deze komt bij de receptie te liggen. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden via deze website.
Hieronder ziet u enkele foto's van de maquette.