Op maandagavond 10 juni aanstaande zal Auke de Vries (directeur-bestuurder bij Chr.Woningstichting Patrimonium) de plannen rondom sloop en nieuwbouw van huize Patrimonium toelichten tijdens een informatiebijeenkomst in de wijk Selwerd. De woningstichting gaat voor deze bijeenkomst de direct omwonenden gericht uitnodigen.