De door de wijkraad georganiseerde algemene bewonersvergadering voor Selwerd trok gisteravond (16 april) grote belangstelling. Zeker 80 wijkbewoners waren aanwezig en lieten zich informeren over energieverbruik en de mogelijkheden om hier te besparen. Ook het voortbestaan van de wijkraad kwam aan de orde. Voor de aanwezigen staat vast dat de wijkorganisatie belangrijk is, ook al zit een grootse fysieke wijkvernieuwing er op dit moment in. Zes aanwezigen hebben aangegeven in het bestuur van de wijkraad zitting te willen nemen.
 

De avond startte met een presentatie van het project Eerste hulp bij Energiebesparing. Voor de huizenbezitters liggen hier directe mogelijkheden. Veel huizenbezitters hebben zich opgegeven voor een gratis quick-scan om te zien welke mogelijkeden er zijn tot energiebesparing en duurzaamheid. Voor de huurders (en dat zijn de meeste aanwezigen) ligt het wat minder eenvoudig. Zij zijn afhankelijk van de medewerking van een corporatie. De ervaring is dat als bewoners dit in gezamenlijkheid aanpakken ook hier mogelijkheden liggen. De afspraak is gemaakt om later dit jaar hiervoor een bijeenkomst te beleggen. In de discussie werd pijnlijk duidelijk dat met name de blokverwarming zoals die in een aantal wooncomplexen werkt, een grote ergenis is.

De wijkraad stelde haar voortbestaan nadrukkelijk ter discussie voorafgaande en tijdens de vergadering. Van verschillende kanten werd duidelijk gemaakt dat er door moet worden gegaan ondanks de teleurstelling die ook door veel aanwezigen wel werd gevoeld. De dames Geertsema, Landlust en Zielstra en de heren Janssen, Herst, Hagendoorn en Bakker treden toe tot het bestuur van de wijkraad. De zittende bestuursleden Jonker, Mulder, Kirienko en Woltjer blijven aan. Voorzitter VRon vn der Weerd en secretaris Han Vos zullen hun taken beƫindigen, maar blijven nog enige tijd actief om hun opvolgers goed te kunnen inwerken..