"In Selwerd wonen doeners"

Theo Adema(Bron: GroningerKrant.nl) Aldus Theo Adema van KAW architecten en kwartiermaker van Wijkbedrijf Selwerd dat iets meer dan 2 jaar bestaat. De Groninger Krant heeft hem uitgebreid geinterviewd over de doelstellingen van het Wijkbedrijf en de behaalde resultaten tot nu toe. Het College van B&W van de gemeente Groningen, die hem heeft ingehuurd, vindt dat het Wijkbedrijf op de goede weg is. De bedoeling is dat het Wijkbedrijf uiteindelijk door bewoners wordt beheerd en bestuurd en dat een ingehuurde functionaris als Theo Adema niet meer nodig is. Het gaat erom dat het Wijkbedrijf door betaalde opdrachten zich zelf kan bedruipen zonder te concurreren tegen ondernemers in Selwerd. Het Wijkbedrijf moet daarmee bewoners met een uitkering de mogelijkheid bieden zelf hun inkomen te verwerven. De bewoners willen graag iets doen; daarvoor zijn concrete klussen nodig. Tot nu toe zijn er niet veel betaalde opdrachten. Theo wil ook graag dat de inzet van het Wijkbedrijf meer waardering krijgt in de wijk. Dat kan door meer duidelijkheid te geven over wat het Wijkbedrijf doet.

Lees verder in de Groninger Krant...

Inloopbijeenkomsten fietspaden Selwerd en Paddepoel 21 september

Bespreking fietspad Selwerd
Op woensdag 21 september zijn inloopbijeenkomsten over de aanleg en verbetering van de fietspaden langs het spoor in Paddepoel, langs de Noordelijke Ringweg en door park Selwerd. eerdere gesprekken hebben geleid tot voorstellen voor aanpassingen, maar ook zijn er diverse alternatieve plannen aangedragen. De uitkomsten van de gesprekken in juni zijn vastgelegd in een inspiratieboekje (pdf 7mb).
De gemeente wil deze voorstellen met de omgeving bespreken. Ook zal tijdens dit gesprek de manier waarop de gemeente en de buurt hebben samengewerkt aan de orde komen. Iedereen is welkom bij deze inloopbijeenkomsten. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, maar kom wel op tijd: de gesprekken starten om 15.30 uur en om 19.30 uur.
De bijeenkomsten vinden plaats op 21 september, bij v.v. Mamio in sportpark De Parrel, Eikenlaan 292 (Niet in de Fontein zoals eerder vermeld!).

Update 20 sept Huisvesting Stichting Kelderwerk. Uitspraak College B&W

Kelderwerk 1
Eerder was gemeld dat Bewegingscentrum “Kelderwerk” nog even kon blijven in de voormalige RABO-toren aan de Pleiadenlaan, waar nieuwbouw komt voor jongerenhuisvesting. Het bleek dat zij toch moesten vertrekken. maar dit is niet het einde. Stichting Kelderwerk gaat naar Travertijnstraat 12 in Vinkhuizen, ca 2,5 km verder dus. Stichting Kelderwerk is weer open vanaf 12 september weer geopend. Het College van B&W heeft nu voor 1 jaar subsidie verleend in de huisvestingskosten. Zie Collegebrief Huisvesting Stichting Kelderwerk 20 september.

Wandelclub Huis van de wijk Bernlef vanaf donderdag 15 september 10:30 tot 11:30 uur

994 Bernlef01 1700x565
Vanaf 15 september starten we in Bernlef met “Bernlef Beweegt”, een wandelgroep voor iedereen uit de wijk. Wandelen is overal goed voor: humeur, conditie, hormonen, vetverbranding, stressrelease, gezelligheid, het vertragen van vergeetachtigheid en het opdoen van sociale contacten. De wandelgroep heeft begeleiding van een ervaren assistent wandelinstructeur (AWI’s) met hulp van vrijwilligers. Vervolgens lopen we naar gelang uw mogelijkheden een ronde door de wijk. Iedereen kan meedoen, ook als u slechter ter been bent, we houden ten alle tijden rekening met uw mogelijkheden.
Informatie en vragen: Yvonne Enting (Bernlef/Dignis) 050 575 22 22 of Evert Bosscher (buurtwerk Wij-Selwerd) 06-57 270 567/ 050 050 367 42 20. Er wordt gewandeld vanuit de hal bij de receptie. Elke donderdag behalve schoolvakanties Van 10:30 tot 11:30 uur, Antaresstraat 45. Verzamelen in de hal 10.30 uur en spieren opwarmen door beweging binnen of buiten, 11.00 wandelen. Na afloop gezamenlijke ontspanning van de spieren.
Na afloop is er de mogelijkheid om gezamenlijk een kopje thee of koffie te drinken in de hal van Bernlef. Kortom een uitgelezen kans om gelijkgestemden te ontmoeten en in groepsverband wat aan uw conditie te doen.

Groningen nieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden