Open Poduim vrijdag 16 december: Kerst korenconcert in Buurtcentrum Sonde 2000

Kerstkoren concert
Kom gezellig in de Kerstsfeer met optredens van het Huis-Tuin-en-Keukenkoor uit de Tuinwijk o.l.v. Liesbeth van Hoffen, het Amuzakoor o.l.v. Jos Smidt, en het Tuinwijk Pop Ensemble Carole Kings & Queens (onder aanvoering van zanger Ynte Visser). Buurtkoor Goed Gestemd uit de Hunze, o.l.v. Liesbeth van Hoffen.
De diverse koren zorgen voor een keur aan Kerst en andere nummers. De optredende bands en koren zingen samen en apart hun meest geliefde (Kerst) nummers. Voor de liefhebbers is er een mogelijkheid om met een aantal liederen mee te zingen. Iedereen is welkom!

Aanvang: 20.00 uur,  Zaal open: 19.30 uur
Gratis kaarten te verkrijgen bij Buurtcentrum Sonde 2000 in de Vensterschool Selwerd Paddepoel Tuinwijk, Eikenlaan 288.

Impressie Buurtbuffet SPT in TuinPad

Buurtbuffet 24 november
24 november was het derde Buurtbuffet dit jaar in Buurtcentrum TuinPad voor bewoners uit Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. Het Buurtbuffet wordt gemaakt door bewoners uit de wijken met ondersteuning door WIJ SELWERD. Het menu was: Kipsaté met bami, groente en pindasaus,met salade en Pisang Goreng (gebakken banaan) als nagerecht.
Foto Aanklikken voor vergroting

Buitenlandse studenten maken reportage over slimme fietsroute naar Zernike

Twee buitenlandse studenten hebben een reportage over de slimme fietroutes voor studenten naar Zernike via de Bessemoerstraat in de Tuinwijk en Park Selwerd. Zij merkten, dat de internationale studenten, die inmiddels ook massaal van de fietsroutes gebruik maken geen idee hadden van de discussies rond deze fietsroutes vooral wat betreft de gevolgen voor Park Selwerd, in de oorspronkelijke plannen zouden 83 bomen gekapt worden. Ook zij hadden natuurlijk wel alle pamfletten op de bomen gezien en waren op onderzoek uit gegaan. Het filmpje vormde daarmee ook een werkstuk-onderdeel van hun studie Communicatie bij de Hanzehogeschool. Interviews zijn met Derk Jaap Bessem van de Wijkvereniging Tuinwijk en Saskia Zwiers als campagneleider voor de Fietsstrategie 2015-2025 'Groningen Fietsstad', van de gemeente Groningen.

Collegebrief (voor)ontwerpbestemmingsplan Selwerderhof e.o.

110422 Grote Aula Selwerderhof Groningen NL
In een brief aan de raad heeft het College van B&W meegedeeld dat het bestemmingsplan voor Selwerderhof e.o. nu geactualiseerd moet worden. Nu valt Selwerderhof onder het bestemmingsplan Zernike uit 1999. Het nieuwe bestemmingsplan Selwerderhof vervangt dit bestemmingsplan voor dit gebied. Het nieuwe bestemmingsplan is in hoofdzaak een bevestiging van de bestaande stedenbouwkundige structuur. De feitelijke en/of bestaande juridische situatie is vastgelegd.
Participatie en overleg
Aangezien het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt op de begraafplaatsen, het crematorium, de sportvelden en het weiland en uitsluitend de bestaande situatie opnieuw vastlegt, is een participatieronde niet nodig. De twee belanghebbenden in het plangebied worden geinformeerd.
Vervolg
Het plan gaat als voorontwerpbestemmingsplan naar de formele overleginstanties. Vervolgens kan het plan als ontwerpbestemmingsplan naar verwachting in januari 2017 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd, conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Daarna worden eventude zienswijzen verwerkt en zal het plan in mei/juni 2017 voor vaststelling aan uw raad worden voorgelegd. Naar verwachting zal het bestemmingsplan de hele procedure in juli/augustus 2017 hebben doorlopen.
Foto door Wutsje (Wutsje / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0), aanklikken voor vergroting

Groningen nieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden