park_selwerd_1Het college van B&W ziet slechts zeer beperkte mogelijkheden voor ecologisch beheer van Park Selwerd. Dit stelt het College in haar preadvies bij het initiatiefvoorstel van Groen Links (GL). De fractie van GL pleit voor het inzaaien van wilde bloemen, het planten van bloembollen en heesters en de aanleg van een vlindertuin in het park. In het preadvies geeft het College aan dat voor de kosten van de herinrichting waarschijnlijk wel geld van het ministerie van VROM kan worden verkregen. Maar het grote knelpunt is dat er geen geld beschikbaar voor het beheer nadat het park is omgevormd. Ecologisch beheer is duurder dan gewoon groenbeheer. Dit betekent dat de keuze voor ecologisch beheer in Park Selwerd moet worden beoordeeld in het kader van nut, noodzaak en financiën. Het College is bereid om dit te onderzoeken, maar ziet op voorhand slechts zeer beperkte mogelijkheden.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

25 april 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden