buurtagent_nummer_1_001De bijeenkomst met buurtagent Peter Kingma op 13 september is door ongeveer 25 wijkbewoners bezocht. In een prettige sfeer kregen de aanwezigen de gelegenheid om zaken die hen bezighouden aan de buurtagent voor te leggen. Diverse onderwerpen, van verkeersveilige schoolroutes tot problemen rond studentenhuizen, kwamen aan de orde. Het is niet de bedoeling dat er een regulier spreekuur van de buurtagent komt. De Wijkraad heeft daar wel om gevraagd. Wel wordt er mogelijk volgend jaar opnieuw een bijeenkmst als deze gehouden.
buurtagent_nummer_1_002

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

06 juli 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden