4 april, 19:30 uur, inloopavond ivm parkeerproblemen Selwerd Zuid (tussen spoor, Kastanjelaan en Eikenlaan) in Wijkcentrum De Berk

 

In het najaar van 2017 heeft de gemeente verschillende meldingen ontvangen uit uw buurt. In het gebied tussen de Kastanjelaan, de Eikenlaan en het spoor is de parkeerdruk hoog en ervaren veel bewoners parkeeroverlast. Dit wordt deels veroorzaakt door de aanwezigheid van Station Noord en de invoering van betaald parkeren in aangrenzende buurten (Noorderplantsoenbuurt, Selwerderwijk-Zuid, Tuinwijk). Een groep bewoners heeft de gemeente gevraagd maatregelen te nemen om de parkeeroverlast tegen te gaan. Betaald parkeren kan hiervoor een oplossing bieden.

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners het eens zijn met maatregelen en dat bewoners meedenken over de inrichting van de openbare ruimte. Parkeren is een onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte. Tegelijk willen bewoners ook graag een aantrekkelijke en veilige leefomgeving. Om dit te bereiken is er in Selwerd ook een gezamenlijke ambitie met betrekking tot plekken voor groen, spelen en beweging.

Wij nodigen u graag om met ons in gesprek te gaan over de parkeeroverlast en andere aandachtspunten in de buurt. U kunt op woensdag 4 april a.s. tussen 19.30 uur en 21.00 uur binnenlopen bij wijkcentrum De Berk (Berkenlaan 238). Hier zullen vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan.

Wij zien u graag op woensdag 4 april!

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,I:\SO\JZP&V\Geclassificeerd\Vertrouwelijk\PRO\ARJTER1R\00 Algemeen\handtekening JV.png

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

Jeroen Visser,

teamleider Stadsontwikkeling

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

20 mei 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden