BERICHT vanuit de gemeente

Werkzaamheden fietspad Park Selwerd – groenplan en verlichting

Volgens planning was de maand november gekozen om de 7 populieren voor Astrea te kappen en te vervanging door nieuwe Lindebomen met een volwassen maat. Ook stond de aanpak van de verlichting op de planning.

Verlichting

Inmiddels is de verlichting aan de noordzijde van het park vervangen door LED verlichting. Vrijdag 15 december worden de laatste werkzaamheden afgerond. Half januari worden de lichtmasten in het zuidelijke gedeelte van het park vervangen en wordt er nog 1 verlichtingsmast bijgeplaatst op de kruising met de Eikenlaan. Het verlichtingsniveau is in de huidige situatie voldoende en met de extra mast wordt de fietsoversteek extra geaccentueerd.

Groenplan

De kap van de 7 populieren voor Astrea vindt plaats vanaf maandag 18 december t/m vrijdag 22 december. Ook zullen de stobben worden gefreesd zodat de weg vrij is voor de plaatsing van de nieuwe lichtmasten en de nieuwe bomen.  Tussen 9 en 15 uur worden de fietsers omgeleid. Buiten deze uren is het fietspad toegankelijk.  Op Vrijdag 15 december worden vooraankondigingsborden geplaatst aan beide zijden van het park.

Ook aan de rest van het groenplan wordt invulling gegeven. O.v.v. weersomstandigheden worden deze werkzaamheden aansluitend uitgevoerd direct na de jaarwisseling. Daarna zal ook de kruising met de Eikenlaan worden geoptimaliseerd. De exacte datum van deze werkzaamheden en de tijdelijke stremmingen wordt nog nader bekend gemaakt.  In april zal vervolgens een definitieve afwerkingsronde van het groen volgen en wordt het gras ingezaaid.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

20 mei 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden