interview Aardwarmteproject Gerard Krouwels
De nieuwe wijkorganisatie in Selwerd, het Wijkplatform Selwerd, is bezorgd over de plannen rond de Warmtestad (het geothermieproject). De voorzitter Gerard Krouwels heeft onderstaande boodschap op papier gezet. Daarnaast gaf hij een interview op OOG TV (Klik hier of op de afbeelding)
Inleiding: 
Het Wijkplatform Selwerd is een warm voorstander van meer duurzame energievormen. Het Wijkplatform staat ook voor het behartigen van belangen van de bewoners van de wijk. Wanneer er sprake is van een (schijnbare) win-win situatie dan werkt het Wijkplatform hieraan van harte mee.
De Informatievoorziening
Warmtestad heeft de boring(en) naar geothermische energie als veilig voorgesteld een daarbij steeds gepropageerd dat het om een “gesloten” systeem gaat. Op grond van deze voorlichting heeft de bewonersorganisatie van Selwerd, het Platform Selwerd, zich tot aan de feestelijke opening zich gematigd positief uitgelaten over dit project. Eén lid van het platform maakte een vergelijking met fracking. Omdat bij een gesloten systeem er geen sprake is van de verstoring van aardlagen, anders dan de boringen op zich heeft het Wijkplatform de voortgang van dit project ongemoeid gelaten.
Recent is Warmtestad feestelijk van start gegaan. Tijdens deze feestelijke start werd er ook wat informatie verstrekt. Uit deze informatie bleek echter dat het winnen van de geothermische energie plaatsvindt in een OPEN systeem.
Open en gesloten systemen
Gesloten
Bij gesloten systemen is er sprake van een volledig gesloten systeem waarbij uitsluitend warmte/energie aan de aarde wordt onttrokken. Hierbij wordt de nodige warmtewisselaar diep in de aardkorst ingebracht en vindt terplekke (soms wellicht op 7 km diepte) de energieoverdracht plaats. Middels leidingen komt de energie (in de vorm van verhitte vloeistof) beschikbaar voor de gebruikers.
Open
In een open systeem wordt er materiaal, in dit geval heet water (kan ook aardgas zijn), onttrokken aan de aardkorst. Wel wordt het afgekoelde water weer teruggepompt in de aardkorst. Dit is enigszins vergelijkbaar met het opslaan van CO2 in de vrijgekomen aardgasholtes.
Om voldoende energie te winnen dient er een grote afstand te zijn tussen het punt van oppompen en retourpunt. Met spreekt in de onderhavige situatie van 2 km. En daar wringt nu net de schoen van de veiligheid.
Het is namelijk geheel onzeker of de aanvoer van verhit water wel in de stromingsrichting vanuit het retourpunt komt. Die kans daarop is slechts minder dan 0,3 %. Heet water uit kalkzandsteenlagen kan uit een cirkel van 360 graden komen en daar vindt geen aanvulling van het retourwater plaats. En dit is dan nog het tweedimensionale beeld. Wat er dieper of minder diep gebeurd wordt niet in beeld gebracht.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

25 april 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden