Wijkkompasafbeeldingen.png
De gemeentelijke Wijkenquête Leefbaarheid 2016, waaraan ruim 8.300 inwoners hebben meegewerkt is voltooid. De uitkomsten zijn o.m. verwerkt in het Stadskompas, een nieuwe digitale en interactieve manier om gegevens over de stad, de beleidsthema’s en de wijken te bekijken. Iedereen kan het zelf uitproberen, via os.groningen.nl/basismonitor
Klik hier voor het Wijkkompas Selwerd. Hier blijkt ondermeer dat de bewoners in Selwerd zijn ronduit pessimistisch over de toekomst van hun wijk. 
Door aanklikken van de kompasthema's in de gekleurde vakken krijg je meer informatie over de verschillende thema's, zoals vergelijking met andere wijken/stedelijk gemiddelde door middel van een staafdiagram. Niet alle vakjes geven respons.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

25 april 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden