gemeentegroningen logoDe gemeente Groningen investeert de komende jaren in betere een veiliger fietspaden, waaronder in een fietsroute door park Selwerd. In juni 2016 heeft de gemeente een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij het tracé van het fietspad centraal stond. De resultaten van deze bijeenkomsten zijn afgelopen november voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat het fietspad door park Selwerd moet worden aangepast door het huidige fietspad te verbreden. Door deze uitspraak van de gemeenteraad staat verbreding van het fietspad niet meer ter discussie, maar het ontwerp van het fietspad en de precieze ligging worden nog bestudeerd en zijn nog niet bepaald.
De inrichting van de oversteek Eikenlaan is ook nog niet vastgesteld. Wel heeft de gemeenteraad besloten dat fietsers voorrang krijgen ten opzichte van het overige verkeer. Het belangrijkste uitgangspunt bij de herinrichting van is dat de oversteek verbetert. Dat wil de gemeente doen door meer overzicht, betere verlichting, snelheid remmende maatregelen en meer ruimte waar fietsers zich kunnen opstellen te realiseren.
Tijdens de bijeenkomsten in juni 2016 hebben de bezoekers aangekaart de functie van een park te waarderen en te willen behouden. Dit kan door naast aanpassing van het fietspad, ook de kwaliteit en de functionaliteit van het park te verbeteren. Denkt u hierbij aan voorzieningen in het park zoals bankjes en prullenbakken, maar ook aan de aankleding van het fietspad, verlichting en sociale veiligheid in het park.
De gemeente wil graag met aanwonenden van park Selwerd en andere belanghebbenden in gesprek over het ontwerp van het fietspad, de inrichting van de oversteek Eikenlaan en over de verbeteringen die mogelijk zijn in het park.
Daarvoor organiseert de gemeente opnieuw een bijeenkomst bij u in de buurt op dinsdag 24 januari 2017 tussen 16:00 en 19:00 uur, in de Fontein, Eikenlaan 255. U bent van harte welkom en kunt op elk moment tussen genoemde tijden binnenlopen. 

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

24 januari 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden