Bespreking fietspad Selwerd
Op woensdag 21 september zijn inloopbijeenkomsten over de aanleg en verbetering van de fietspaden langs het spoor in Paddepoel, langs de Noordelijke Ringweg en door park Selwerd. eerdere gesprekken hebben geleid tot voorstellen voor aanpassingen, maar ook zijn er diverse alternatieve plannen aangedragen. De uitkomsten van de gesprekken in juni zijn vastgelegd in een inspiratieboekje (pdf 7mb).
De gemeente wil deze voorstellen met de omgeving bespreken. Ook zal tijdens dit gesprek de manier waarop de gemeente en de buurt hebben samengewerkt aan de orde komen. Iedereen is welkom bij deze inloopbijeenkomsten. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, maar kom wel op tijd: de gesprekken starten om 15.30 uur en om 19.30 uur.
De bijeenkomsten vinden plaats op 21 september, bij v.v. Mamio in sportpark De Parrel, Eikenlaan 292 (Niet in de Fontein zoals eerder vermeld!).

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

23 april 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden