Kindermanifest Vreedzame Wijk 017 Kindermanifest Vreedzame Wijk 001
Op woensdagmiddag 24 juni heeft de Kinderraad voor Paddepoel Selwerd Tuinwijk aan de wijkwethouder Paul de Rook het Kindermanifest Vreedzame Wijk aangeboden. In de Vreedzame Wijk leren kinderen hoe ze conflicten kunnen oplossen en daarin bemiddelen. Er is een kinderraad opgericht die bespreekt wat nodig om het klimaat in de wijk en op school voor kinderen en volwassenen verbeteren. In de Vreedzame kinderraad zitten kinderen uit de Pendinghe, de Wegwijzer en de Bisschop Bekkersschool. Deze Kinderraad heeft in overleg met alle kinderen het Kindermanifest Vreedzame Wijk opgesteld waarin staat hoe ze de wijk graag zien met de volgende tekst:

In de Vreedzame Wijk Selwerd Paddepoel Tuinwijk
1. Is iedereen welkom in de Wijk
2. Kan en mag iedereen zichzelf zijn en gaan we begripvol en respectvol met elkaar om.
3. Leren we elkaar kennen, zorgen we voor elkaar en geven we het goede voorbeeld.”

Op alle deze punten zijn acties bedacht in de kinderraad. Om te laten zien wat de kinderen de afgelopen maanden gedaan hebben is een filmpje gemaakt :Klik hier om het filmpje te bekijken
Het kindermanifest werd vervolgens uitgereikt aan de wijkwethouder Paul de Rook.
De wethouder vond de totstandkoming van het Kindermanifest een grote prestatie van de kinderen. Volgens hem waren zij ‘politici in de dop’. In de politiek gaat het erom dat iedereen zo gelukkig mogelijk is. Behalve eten en drinken, kleding etc is het vooral belangrijk hoe men met elkaar opgaat en in het bijzonder ook hoe kinderen met elkaar omgaan.
De leden van de kinderraad vertelden hun eigen ervaringen: je kunt je eigen ideeën ontwikkelen en meedenken over de wijk. Het was leuk om mee te doen aan de acties. Er komen ook nieuwe acties zoals bezoek bij ouderen die eenzaam zijn en hen helpen. Volgens de wethouder was dit Kindermanifest een voorbeeld die andere wijken kan inspireren.

De Vreedzame Wijk is een uitwerking op het basisschoolprogramma “De Vreedzame School”. Hier krijgen de leerlingen meer verantwoordelijkheden en ze leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en hoe je conflicten constructief kunt oplossen. Sommige leerlingen krijgen een opleiding tot mediator om te helpen bij het oplossen van conflicten.
In De Vreedzame Wijk gaat het om een eenduidige pedagogische aanpak in alle organisaties die in de wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd te maken hebben. Kinderen leven soms in teveel van elkaar gescheiden werelden (school, thuis, straat).

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

25 april 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden