Open dag Moskee 3
Open dag Moskee 4
Zondagmiddag 26 april was gelegenheid om nader kennis te maken met de moskee in Selwerd. aanvankelijk zaten de vrouwen links en de mannen rechts. Naarmate er tijdens de middag meer bezoekers binnen kwamen en ook vertrokken werd deze scheiding minder zichtbaar. In totaal waren er ca 30 bezoekers. Hier een samenvatting van wat er is gezegd vanuit het Moskeebestuur.
De woordvoerders uit het moskeebestuur probeerden opening van zaken te geven over vragen uit de omgeving over de nieuwbouw en ook over de islam. Er zijn regelmatig lezingen om kennis van de Islam over te dragen, ook om jongeren naar de moskee te krijgen. Omdat niet alle islamieten de Nederlandse taal beheersen zijn er ook lezingen in het Arabisch.
De middag begon met een uiteenzetting over de kennis van de Islam en de verschillen met Jodendom en christendom. Uitspraken in de Koran over strijd tegen ongelovigen zijn geschreven in een oorlogssituatie waar aanhangers van de Islam werden bedreigd. Deze uitspraken zijn niet van toepassing in een samenleving waar vrede is. In de Nederlandse samenleving moeten moslims zich houden aan de wet in de omgang met andersdenkenden, respect en tolerantie is hier het uitgangspunt, aldus de woordvoerder. Het de bedoeling om met de activiteiten vanuit de moskee een maatschappelijke brug te bouwen tussen moslims en niet-moslims.
Over de nieuwbouw. De vrees voor parkeeroverlast bij een nieuwe moskee is niet terecht, aldus het moskeebestuur. Er kunnen nu bijna 400 bezoekers in de Moskee, dat gebeurt alleen op vrijdagmiddag tussen 13.30 en 14.30. Door de week komen er ongeveer 20 personen tijdens de 5 dagelijkse gebedstijden. Naar verwachting zal dat op langere termijn met de nieuwbouw niet veel veranderen. Dan is er plaats voor maximaal 470 mensen op de vrijdagmiddag. Het huidige gebouw is in te slechte staat voor renovatie.
 
Op de vraag of ook gekeken is naar een andere locatie voor de nieuwbouw was het antwoord dat op elke locatie er bezwaren zouden zijn van omwonenden. Dit heeft te maken met een verandering in het klimaat van tolerantie de afgelopen 15 jaar.
De locatiemanager van het crematorium was ook onder de bezoekers. Het bericht dat het Crematorium nu speciaal parkeeroverlast zou ondervinden van moskeebezoekers werd door haar sterk gerelativeerd. Er zijn geen gegevens over parkeren door moskeebezoekers op het parkeerterrein van het Crematorium. Binnenkort komt hier wel een slagboom om het parkeren in goede banen te leiden. De reden daarvoor is  de toegenomen parkeerdruk vanuit het Zernike terrein. Sinds een verandering van het parkeerregime op Zernike in 2008 zijn de parkeerproblemen bij het crematorium ontstaan, aldus de locatiemanager.
 
Het is de bedoeling om de wijkbewoners vaker uit te nodigen voor rondleidingen en lezingen. Zie ook de website: http://moskeegroningen.com/

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

23 april 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden