Sociaal team SPTMaandagmiddag 10 november was de officiële start van het nieuwe sociale team Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk. Tegelijk lanceerde wethouder Welzijn en Zorg Ton Schroor de nieuwe website over de veranderingen in de zorg: www.wij.groningen.nl . De sociale teams regelen de ondersteuning op het gebied van welzijn en zorg. Via het Stip of het Centrum voor Jeugd en Gezin kan men nu een aanvraag indienen bij het sociale team. In het sociale team werken de beroepskrachten samen binnen de wijk. Zij hopen op die manier beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften aan ondersteuning van wijkbewoners en meer gebruik te maken van de eigen mogelijkheden die mensen zelf hebben.
Foto aanklikken voor vergroting
Achterste rij vlnr: Karin Bartol, Hannah van Bruggen, Roy Jansen en Janet Scholten
Voorste rij vlnr: Nienke Kuiper, Sita de Wit, Janina Schnieders, Jurrie Huisman, Sip van der Werf, Tjalling Holwerda en René Cazemier (Foto Hans Mulder)

Rond de veranderingen in de zorg zetten gemeente Groningen en zorgpartners een nieuwe website in: www.wij.groningen.nl De nieuwe website bundelt de huidige activiteiten van Zorgloket, Stips (steun- en informatiepunten in de wijk) en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en informeert stadjers over de veranderingen in de zorg. Bovendien wijst de website bezoekers op de juiste contactgegevens.
Volgend jaar wordt het sociale team uitgebreid tot het sociale wijkteam of het zgn ‘WIJ-team’. Er komt dan meer samenwerking met alle organisaties in de wijk, ook de bewonersorganisaties.Bij de WIJ-teams kunnen alle inwoners terecht met vragen over ondersteuning en zorg. De WIJ-medewerkers bieden daar begeleiding volgens het principe één regisseur en één plan voor één huishouden. Vrijwilligers en beroepskrachten met hun eigen specialisatie werken samen in de WIJ-teams. Naast ondersteuning van wijkbewoners stimuleren de WIJ-teams ook de sociale samenhang en ontwikkeling in de wijk. Dat doen ze via de inzet van onder andere buurtwerk, opbouwwerk en jeugd- en jongerenwerk.
 
“De vorming van WIJ-teams is ons antwoord op de nieuwe taken die wij vanuit het Rijk hebben gekregen”, aldus wethouder Schroor. “Voor alle Stadjers komt er een team dichtbij huis. De teams krijgen de wijknaam waar het team gevestigd wordt. Binnen de WIJ-teams gaan medewerkers, met ieder hun eigen specialisatie, samenwerken met buurtbewoners. Met als doel om samen met de inzet van wijkbewoners zorg op maat te organiseren.”

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

06 juli 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden