De gemeenteraad besloot vorig jaar om extra aandacht te besteden aan Selwerd. De reden hiervan is dat volgens de bewoners en betrokken instellingen de wijk achterstanden vertoont op - vooral - sociaal economisch gebied. Daarnaast zijn is extra aandacht nodig op het gebied van veiligheid en woningvoorraad. De bewonerswaardering voor de wijk en de sociale samenhang laten een dalende lijn zien. Bewoners, corporaties en de gemeente concludeerden gezamenlijk dat de wijk extra aandacht en ondersteuning verdient. Dit heeft geleid tot het plan "Wijkontwikkeling Selwerd op Uitnodiging". Hieronder is een korte samenvatting van het plan. Klik hier om de Collegebrief te downloaden met de volledige informatie
 
In Selwerd zijn de belangrijkste ontwikkelingen:
  • Sloop en nieuwbouw Huize Patrimonium . Er komen twee nieuwe gebouwen en daarom heen een park. Bewoners worden betrokken bij de nadere invulling van het gebied dat het hart van Selwerd gaat vormen.
  • Opzetten van een wijkbedrijf (wijkkracht) op zoek naar het initiatief en de eigen mogelijkheden van de bewoners.
  • Het WijkLeerbedrijf Selwerd koppelt leerlingen uit het praktijkgerichte onderwijs aan gezinnen in Selwerd die wel een paar extra handen bij licht huishoudelijke kunnen gebruiken
  • Veiligheid en inbraakpreventie (thema veiligheid). Op 27 november 2013 heeft Wijkraad Selwerd in samenwerking met de Gemeente, Politie, Corporaties en Stichting Veiligheidszorg een wijkschouw georganiseerd door de buurten en straten van Selwerd die aangewezen waren als inbraakgevoelige plekken. Op 11 december 2013 heeft de Wijkraad een inbraakpreventieavond georganiseerd voor de bewoners van Selwerd Vreedzame wijk (thema veiligheid).
Overige projecten:
  • De Vreedzame wijk werkt aan sociale competenties en burgerschapsvorming.
  • Klimmen Op Eigen Kracht (KOEK) Doel is om individuele bewoners en de buurt in hun kracht te zetten Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
  • Healthy Ageing De wijk Selwerd vormt de eerste 'proeftuin' voor een tijdelijke ingreep in de openbare Ruimte zoals betrekken van groene zones in de fiets- en wandelroutes in de wijk.
Dit najaar evalueert het College de nieuwe werkwijze in Selwerd met alle betrokkenen, om zicht tekrijgen op de resultaten van de projecten na te gaan welke van deze projecten een vervolg moeten krijgen. Begin 2015 komen de nieuwe gegevens uit de leefbaarheidsmonitor beschikbaar. Deze informatie wordt ook meegenomen in de evaluatie. In het voorjaar 2015 moet het totale resultaat van de evaluatie bekend zijn

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

24 januari 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden