Het college van B&W wil zo snel mogelijk investeren in het verbeteren van fietsroutes van en naar de stad. Het gaat om het fietspad langs de Noordelijke Ringweg en het fietspad langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd, waarvan een deel langs de Tuinwijk loopt. Dit deel kan snel aangelegd worden.
Deze regionale fietssnelwegen moeten aansluiten op het stedelijk fietsnetwerk. Ook is geld nodig voor het verbeteren van ‘slimme’ fietsroutes naar Zernike (oa in Tuinwijk via de Bessemoerstraat en Moesstraat en Wilgenlaan) en een betere doorstroming op de aansluiting tussen Noordelijke Ringweg en de Zonnelaan/Zernikelaan. Bovendien wil de gemeente de voorzieningen voor fietsers op P+R-terreinen verbeteren.
Uit het raadsvoorstel:
  • Fietspad langs de Noordelijke Ringweg  Een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk is een fietspad langs de Noordelijke Ringweg. Daarmee creëren we een langgekoesterde interwijkverbinding voor de fiets. Het fietspad is geprojecteerd ten zuiden van de Ringweg. Dit is een voortzetting van een eerder gestopt projecten kan daarom relatief snel weer worden opgestart. Daarbij wordt gelet op een veilige oversteek over de Zonnelaan en de Iepenlaan. Bij de Aansluiting Noordelijke Ringweg-Zonnelaan moeten stoplichten komen om een veilige doorstroming van het auto- en busverkeer te bevorderen. Op drukke momenten met veel fietsverkeer ontstaan nu wachtrijen op de rijbaan.
  • Fietspad langs spoorlijn Groningen – Sauwerd: Langs de spoorlijn Groningen-Winsum komt de regionale Fietsroute Plus Groningen-Winsum (planning uitvoering 2017), die ter hoogte van de Walfridusbrug aansluit op het gemeentelijke fietsnetwerk. In de richting van de stad ontbreekt echter een duidelijke fietsstructuur. Met het doortrekken van deze toekomstige Fietsroute Plus richting Noorderstation en ACM-fietsbrug, ontstaan nieuwe rechtstreekse fietsroutes tussen Winsum, Sauwerd, Adorp en Groningen, maar ook tussen de noordwestelijke stadswijken. De aanleg van een nieuw fietspad langs de spoorlijn is opgesplitst in een zuidelijk gedeelte (Noorderstation-Pegasusstraat) en een noordelijk gedeelte (Noorderstation-Walfridusbrug langs Selwerd). Voor het gehele traject zijn de beschikbare middelen onvoldoende. Het College zet nu eerst in op aanleg van het zuidelijke gedeelte, vanwege de beperkte middelen en omdat dit een voortzetting is van een eerder gestopt project dat relatief snel weer kan worden opgestart.
  • Slimme Routes Zernike: In 2013 begon de promotiecampagne "Slimme Route naar Zernike" waarbij ingezet werd op de promotie van alternatieve fietsroutes van en naar Zernike (Jaagpad en Park Selwerd). Met deze aanpak is de verkeersdruk door fietsers en daardoor het aantal conflicten auto-fiets op de Zonnelaan verminderd en de verkeersveiligheid verbeterd. Gezien het succes van de campagne is deze in 2014 herhaald. Uit evaluatie is gebleken dat op de beide routes (Jaagpad en Park Selwerd) infrastructurele verbeteringen nodig zijn om deze (verkeers-)veiliger en geschikter te maken voor intensiever gebruik. Het College wil de beide fietsroutes aanpakken (verbreden en/of asfalteren van gedeelten van het fietspad) en de fietsoversteken Eikenlaan en Pleiadenlaan verbeteren. Het College wil onderzoeken of Wilgenpad verbreed kan worden van 2,60 meter naar 3,50 meter en het fietspad door Park Selwerd van nu 2,60- 2,80 meter naar 4 meter.
  • Fietsoversteek Eikenlaan.Het grootste knelpunt in de Slimme Route Park Selwerd vormt de fietsoversteek over de Eikenlaan. Ook hier geldt dat de opstelruimte voor fietsers in het midden van de Eikenlaan te beperkt is. Bovendien hebben fietsers op de fietspaden langs de Eikenlaan voorrang op de Slimme Route waardoor op de Slimme Route wachtrijen ontstaan, met regelmatig temgslag op het kruispunt, die regelmatig leiden tot verkeersonveilige situaties. Onderzocht moet worden welke fysieke maatregelen het fietscomfort op de Slimme Route kunnen verbeteren zonder dat daarbij het fietscomfort op de fietspaden langs de Eikenlaan wordt aangetast.
De omwonenden en bedrijven in de nabijheid van de nieuwe fietspaden worden vroegtijdig geinformeerd over de plannen van de aanleg van het fietspad. Ook de Fietsersbond wordt bij de planvorming betrokken
Het raadsvoorstel met uitgebreide planbeschrijving kunt u downloaden
http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=962925/Maatregelen_fiets_auto_Netwerkanalyse_Groningen-Assen.pdf
 

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

06 juli 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden