Het college van B&W wil toestemming verlenen voor de bouw van een moskee in Selwerd. Het plan past niet helemaal in het huidige bestemmingsplan: de maximale bouwhoogte wordt met zestig centimeter overschreden. Toch is het college van plan om het moskeebestuur hiervoor vrij te stellen en een omgevingsvergunning te verlenen.In Park Selwerd wil het moskeebestuur een nieuwe moskee laten bouwen. Het huidige pand, een boerderij in het park, wordt gesloopt. De nieuwe moskee wordt groter dan het huidige gebouw. Het bestaat uit drie bouwlagen met een totale bouwhoogte van 8,60 meter. Dat is 60 centimeter hoger dan wat volgens het bestemmingsplan maximaal is toegestaan.
60 cm
Het college heeft echter gegronde redenen om voor deze aanvraag een ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan. “Voor wat betreft de ruimtelijke inpassing is de afwijking van de hoogte in relatie met de totale massa van het gebouw van ondergeschikte aard. Hier komt bij dat op overige plekken in het bestemmingsplan er een binnenlandse ontheffing geldt van 3.50 meter voor het verhogen van de bouwhoogte. In verhouding met deze algemene vrijstelling is de 60 centimeter ontheffing, die hier noodzakelijk is, een relatief geringe aanpassing.”

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

23 april 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden