De ene aanvraag voor een subsidie vanuit het NLA (Nieuw Lokaal Akkoord) wordt veel kritischer beoordeeld dan de andere. Dat bleek tijdens het laatste Stadsdeeloverleg Noordwest (het reguliere overleg van de gezamenlijk wijkverenigingen). Aanvragen afkomstig van de professionele maatschappelijke organisaties blijken gemakkelijk te worden toegewezen. Met name de rol van Stiel, dat zelf zitting heeft in de wijkteams, roept daarbij vragen op. Hoe anders is het als een zzp'er uit de wijk een aanvraag doet. Terwijl voor projecten vanuit de professionele organisaties eenvoudig aanzienlijke bedragen worden toegekend, worden zzp'ers juist uiterst wantrouwend en argwanend benaderd. Als zij een aanvraag doen wordt van hen verwacht dat zij het eigenlijk op basis van vrijwilligerswerk moeten doen omdat ze zelf in de wijk wonen.
 
 
Vanuit verschillende wijken werden merkwaardige voorvallen genoemd. In één van de wijken werd een zzp'er nadat haar project werd toegekend, meteen benaderd door Stiel om deel te nemen in het project. In een andere wijk werd tegen een project voor sporttoestellen in de openbare ruimte bezwaar op bezwaar aangedragen, terwijl een als zinloos ervaren en kostbaar onderzoek van Stiel wel werd toegewezen. Kritiek hierop werd niet getolereerd!
 
De projectleider van het NLA verdedigde zich op deze vergadering uitvoerig tegen de kritiek. Hij legde uit dat als het wijkteam een probleem constateert er eerst een vraag wordt geformuleerd, vervolgens wordt er een offerte gevraagd en dan pas maakt het wijkteam een eindafweging. Wel moest hij erkennen dat, in tegenstelling tot wat eerder werd gesteld, niet in alle wijkteams de Stiel-leden de vergadering verlaten als hun eigen projecten aan de orde komen. Men ging er vaak vanuit dat dit gezien de onderlinge verhoudingen in het wijkteam niet nodig was. Vanuit de wijkorganisaties werd herhaaldelijk benadrukt dat genoemde bezwaren geheel los staan van de problemen in De Wijert en ook al daarvoor op tafel zijn gelegd.