In de vergadering van de raadscommissie waarin de gemeentelijke accommodatienota aan de orde kwam (op 12 juni) is het woord gevoerd door een vertegenwoordiger van de bsv Selwerd. Volgens de nieuwe accommodatienota komt de bsv niet meer in aanmerking voor subsidie. In haar verweer stelt de bsv met verbazing vast dat het College onvoldoende of zelfs onjuiste informatie heeft verkregen omtrent het functioneren van deze buurtaccommodatie. "Betreurenswaardig is het dat als gevolg hiervan burgers zonder enige invloed en medeweten geconfronteerd worden met opgelegde bezuinigingen en zich hierdoor gepasseerd voelen.
 
Vooral kinderen, ouders van kinderen, ouderen en minder validen worden hiervan dan de dupe. Bovendien wordt hierdoor de kans aanzienlijk vergroot dat er ondoordacht en ondoelmatig bezuinigd wordt, wat eveneens schadelijke gevolgen voor de leefbaarheid in de wijken kan hebben"
 
Het bestuur van de bsv Selwerd doet een beroep op de raadsleden om het College er op te attenderen eerst te kijken in hoeverre activiteiten in accommodaties efficiƫnt benut kunnen worden om de leefbaarheid in wijken zoveel mogelijk te garanderen. Dit voordat de bezuinigingen definitief vastgesteld worden. Burgers zouden hierbij zoveel mogelijk betrokken moeten worden. Het spreekt voor zich dat er dan ook van buurtbewoners, vrijwilligers, buurtwerkers etc. een positieve bijdrage verwacht mag worden. Het bestuur van BSV wil met andere accommodaties een samenwerking aangaan om activiteiten uit te wisselen met o.a. als doel om de leefbaarheid in de wijk te garanderen.