Veel Selwerders vinden dat hun woonomgeving er op achteruit is gegaan (40 %). Dat is één van de conclusies in de deze week verschenen "Monitor leefbaarheid en veiligheid 2012". Ook denken velen dat de wijk er in de toekomst nog slechter wordt. 45 Procent ziet de toekomst somber in. Beide percentages zijn de hoogste van alle wijken in de stad. Maar Selwerders zijn wel erg tevreden over de voorzieningen in de buurt, vooral die voor de jongeren. Ook is er lof voor het aantal plekken in de wijk waar men buurtgenoten kan ontmoeten. De onveiligheidsgevoelens nemen wel toe. Vooral het idee dat er sprake is van drugsoverlast blijft duidelijk merkbaar.