Niet alleen in Selwerd, maar in de gehele stad is de accommodatienota Met de blik op de wijk een veelbesproken nota. In de wijk Selwerd is er tevens nog sprake van een taakstelling van een bepaald bedrag, waarover met de bewoners van de wijk zal worden gesproken. Ook in de wijkraad Selwerd is over de nota gesproken. Als vertegenwoordiging van de wijkbewoners juicht de wijkraad het streven naar een grotere betrokkenheid en invloed van de wijkbewoners van harte toe, en roept zij de besturen van de accommodaties op hieraan zo goed mogelijk invulling te geven.
 
De wijkraad Selwerd spreekt nadrukkelijk geen voorkeur voor één of meerdere bestaande accommodaties uit. Dit kan de raad ook niet, omdat zij, zonder uitzondering, alle bewoners van de gehele wijk vertegenwoordigt. De wijkraad Selwerd staat op het standpunt dat de accommodaties in de wijk van een dusdanig gehalte moeten zijn, dat ze qua bereikbaarheid, toegankelijkheid en programmering alle inwoners van de wijk Selwerd ruim voldoende kunnen bedienen.
Kortom, passende accommodaties voor alle bewoners van onze wijk!