Het plan voor de wijkontwikkeling Selwerd (de beloofde extra inzet voor Selwerd) krijgt vorm. Het Collegevoorstel is klaar en wordt op woensdag 26 juni in de gemeenteraad besproken. Voor wijkbewoners is er tot dat moment uiteraard de gelegenheid om te laten horen wat men er van vindt. De integrale tekst van het College kunt u lezen als u de link op deze site aanklikt. Het plan bestaat uit een aantal onderdelen. Voor projecten in de fysieke leefomgeving is een bedrag van 625.000 euro beschikbaar (475.000 project Huize Patrimonium, 125.000 voor uitbreiding accommodatie De Wegwijzer en 25.000 voor ruimte 0-6 jarigen in de Vensterschool).
De overige middelen gaan naar projecten op gebied Werk en inkomen, Jeugd en onderwijs, Welzijn, gezondheid en zorg, Participatie en zorg en Overlast en veiligheid. Een flink deel van deze gelden worden ingezet voor onderdelen van de Vensterschool SPT (onder andere: Kinderwerk, Brugfunctionaris, SportSchoolClub). Ook de inzet van Stichting Stiel krijgt een flinke stimulans (60.000 voor opbouwwerk en 100.000 voor het KOEK-project). Om de integrale tekst te bekijken, klik hier.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

06 juli 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden