De gemeente groningen heeft de woningen Eikenlaan 206 en 230 opgekocht. Deze aankoop vloeit voort uit eerder gemaakte afspraken met Nijestee.Voor de realisatie van de tram was het noodzakelijk om een complex met 24 appartementen op de hoek Eikenlaan – Kastanjelaan te kopen en vervolgens te slopen. De gemeente had al eerder 22 van de 24 appartementen aangekocht.

En vlak voor de zomer 2012 is er met woningstichting Nijestee overeenstemming bereikt over de laatste 2 appartementen. Ondanks dat de tram niet doorgaat stelt het college de gemeenteraad voor om de afspraken met Nijestee wel na te komen. Daarmee voorkomt het college een claim, die de kosten verder zou kunnen opdrijven. Met de aankoop heeft de gemeente een complex van 24 appartementen in eigendom. De appartementen kunnen marktconform worden verhuurd. Nu ze niet gesloopt hoeven te worden, is het de bedoeling ze op termijn weer te verkopen.