Wijkbewoners stimuleren om zich in te zetten voor de wijk en hun buurtbewoners. Dat was de belangrijkste opgave van het wijkteam NLA in de periode 2007-2010. Een aanzienlijk budget was beschikbaar om initiatieven te ondersteunen. Is dat een beetje gelukt? En hoe gaat het nu verder?

Terugblik

Toen het wijkteam begon was Selwerd net in de picture gekomen als een wijk die meer aandacht verdient. Dat had een reden: in de jaren daarvoor was er door gemeente, corporaties én instellingen weinig geinvesteerd in de wijk. Andere wijken waren belangrijker. Ook de bewonersorganisatie leidde een zieltogend bestaan, ondanks de ijver van een aantal mannen van het eerste uur.

Basis op orde

Een wijk komt niet zomaar in beweging – dat realiseerden we ons. Daarom moest eerst de basis op orde. De Wijkraad werd ondersteund, kon zich vernieuwen en kreeg veel leden. Het opbouwwerk ging aan de slag om bewoners te organiseren. De Wijkraad kon een Fanfare organiseren met een vijftal wijkbijeenkomsten , waar honderden bewoners op afkwamen.
Er kwam een buurtteam, waarin verschillende instanties samenwerkten om buurtjes leefbaarder te maken, vooral ook voor gezinnen met kinderen. Door de buurt in te gaan kregen ze een beter beeld van wat er speelde in de wijk, en kregen ze een gezicht. Zo kwam er ook meer kinderwerk, jongerenwerk, kon de speeltuin vernieuwd worden, kreeg Fantastini een nieuwe oefenvloer, konden allochtone vrouwen onder begeleiding van Jasmijn de buurt ontdekken waar ze wonen.
Samen met bewoners werden tal van speelplekken opnieuw ingericht.
De vele ouderen in de wijk zijn niet vergeten: boven de 75 worden ze allemaal bezocht om te horen hoe het met hen gaat en waar ze behoefte aan hebben. Op 17 juni wordt een eigen STIP geopend in de hal van de achteringang van Patrimonium aan de Berkenlaan. De vrijwilligers zijn al getraind.
De Wegwijzer ligt midden in de wijk en heeft een royaal schoolplein, maar aantrekkelijk is het allemaal niet. De nieuwe inrichting zal haar ook meer in contact brengen met buurtbewoners.
Was dat allemaal extra? Nee, eigenlijk was dat vooral Selwerd bieden waar het recht op had.
Vraag: behoefte of wens
Ons bleek dat het nog niet meeviel de vraag op te halen, zoals we dat noemen. Buurtbewoners waren niet gewend om behoeften of wensen neer te leggen bij de gemeente of andere instanties. Wel als er problemen waren natuurlijk, maar het NLA was juist ook bedoeld om meer energie te krijgen in en uit de wijk. Maar, zo ondervonden we soms hardhandig, die komt pas vrij als de basis op orde is. De wijkraad en niet te vergeten de werkgroepen peperden ons dat wel in – en laten we eerlijk zijn: daar zijn ze ook voor.
Aandacht voor Selwerd
Het resultaat is dat Selwerd meer aandacht krijgt en op de kaart staat: of het nu gaat om de wijkvernieuwing - het belangrijkste aandachtspunt van de wijkraad en de bewoners – of om de ‘studentenstop’.
Op sociaal gebied is ook een basis gelegd. De wijkraad heeft van het goed samen leven in de wijk een belangrijk punt gemaakt. Door de grote internationale culturele manifestatie mogelijk te maken hoopt het Wijkteam op een duurzaam effect. Dat mensen die elkaar hebben weten te vinden in het komende seizoen door zullen gaan met activiteiten.

We gaan door: 2011-2014

Gemeente en corporaties zijn het eens geworden: ook de komende vier jaar is er extra aandacht voor een aantal wijken, waaronder Selwerd.
- De wijkvernieuwingsplannen zullen in de loop van dit jaar duidelijk worden.
- Er is jaarlijks 225.000 euro beschikbaar om in de wijk in te zetten voor nuttige, leuke of noodzakelijke dingen.
Verbeterpunten wijkteam
Het wijkteam heeft in januari goed nagedacht over hoe het verder moet. Daarbij was ook iemand van de wijkraad: Charles Belfort, die inmiddels ook lid is geworden van het wijkteam. En dat wilden we graag: bewoners in het wijkteam was één van onze verbeterpunten!
Verrassend aanwezig was ook Auke de Vries, de nieuwe grote man bij Patrimonium. We onderhouden sindsdien nauwe contacten. Selwerd is voor hem een belangrijke wijk, en hij wil graag aansluiten bij wat er is.
Het wijkteam heeft ook in zijn oren geknoopt dat we nog wat weinig zichtbaar zijn in de wijk. Daarom zullen we meer inzetten op de communicatie met en het informeren van bewoners, op allerlei manieren. Om te verantwoorden welke beslissingen we nemen, maar vooral ook om wijkbewoners te motiveren zelf met goede ideeën te komen. Voor een goed idee is altijd geld! Die boodschap willen we aan alle kanten uitdragen: in de krant, op de website, in alle contacten van instanties met bewoners.

Wijkagenda: wat gaat er gebeuren

Ook voor Selwerd is een perspectief gemaakt: een visie op hoe de wijk er idealiter in 2020 zou moeten uitzien. Niet in details, maar in grote lijnen. In hoeverre we dat doel halen hangt van veel zaken af, die we deels niet in de hand hebben. Maar het geeft wel de richting aan.
Per jaar wordt bezien wat haalbaar is, en dat gaan we in de wijkagenda opnemen: een concreet actieprogramma voor Selwerd. Daarin staan de maatregelen die we als gemeente, corporaties en instellingen willen gaan uitvoeren. De basis goed op orde, en daarnaast de extra accenten die we dat jaar willen gaan leggen. Het is ook het ‘spoorboekje’ voor ons overleg met de Wijkraad Selwerd, als vertegenwoordiger van de bewoners.
Successen vieren
We hebben afgezien van een grote manifestatie rondom het nieuwe NLA. Successen vieren: dat kan ook op een ander niveau. Leuke activiteiten in de etalage zetten, zorgen dat wijkbewoners tevreden zijn als ze zich ergens voor inzetten, zorgen dat er minder reden tot klagen is. Tevreden mensen zijn de beste ambassadeurs. Voor hun wijk, voor de wijkraad, voor het wijkteam NLA.

Namens het Wijkteam Selwerd NLA

Jan Wijbenga, voorzitter
Reacties?
Tel. 06-52685814 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.