Wat heeft het Wijkteam NLA in 2011 allemaal gerealiseerd

Ook het afgelopen jaar heeft het wijkteam zich ingezet voor initiatieven uit de wijk. Een greep daaruit:
  • De wijkraad heeft een bijdrage ontvangen om een betere verspreiding van de wijkkrant Nummer 1 mogelijk te maken. Belangrijk voor ons ook om het NLA bekend te maken.
  • De vrouwengroep Vlinder gaat steeds meer haar vleugels uitslaan: mooi om te zien. Men fladdert door de wijk en strijkt op allerlei plekken neer. Het wijkteam is daar enthousiast over – omdat de deelnemers dat ook zijn.
  • De Berk heeft geld gekregen om de zaak organisatorisch weer op de rails te krijgen. Dat is goed gelukt, en alle betrokken zetten zich in om het nieuwe gezicht in de wijk te laten zien. De Berk is er voor iedereen, voor jong en oud: kijk maar naar hun aanbod! Er zit altijd iets voor u bij.
  • Er is een onderzoek geweest of het jongerenwerk beter of anders moet. Daar is uitgekomen dat het zo prima gaat: jongeren zoeken hun vertier slechts gedeeltelijk in de wijk. En voor wie dat wil is er een aanbod.
  • Voor kinderen is er veel te doen, en dat vindt het Wijkteam belangrijk. Ook in een toch deels verouderende wijk hebben kinderen recht op een goede toekomst. Leuke en zinvolle kinderactiviteiten leveren daaraan een bijdrage.
  • Dit voorjaar is een leuke voorstelling te zien van studenten van de Hanzehogeschool, die geïnspireerd zijn door gesprekken met kinderen uit de wijk. Een dubbelslag: de kinderen hebben een leuke voorstelling, en de studenten zijn een belangrijke (leer) ervaring rijker. Houd de krant in de gaten!
  • Sterke verhalen in Selwerd? Ze zijn er! Vraag mensen uit de wijk maar es door op hun levensgeschiedenis en de lessen die ze geleerd hebben. Daar hebben de betrokkenen wat aan, maar zeker ook de luisteraars. Selwerder Stories!
  • Levensloop is het thema van een aantal activiteiten in en om park Selwerd. Kern is een kunstwerk van oude schoenen, dat m.b.v. wijkbewoners wordt gemaakt. Daarom worden allerlei activiteiten georganiseerd die geïnspireerd zijn op dit thema. Hans Mulder weet er alles van. En hij kan nog mensen gebruiken!
  • KOEK? Dat is de naam van het project waarin bewoners iets willen doen met hun talent. Maak je dromen of wensen waar! KOEK geeft een steuntje in de rug en biedt een plek om daar aan te werken: De droomfabriek - Iepenlaan 71.
  • Het wijkteam levert een bijdrage in de kosten van de Vrijmarkt op Koninginnedag. A.s. maandag 30 april bent u weer van harte welkom op dit bewonersfestijn.
Zorja

Zorja was de klapper van vorig jaar. Helaas ging een deel van het programma niet door, en was de regen spelbreker. Maar het heeft wel degelijk de potentie om uit te groeien tot een belangrijk evenement voor Selwerd en Paddepoel.
Toch is in overleg met de wijkraad besloten om dit jaar niet een dergelijke manifestatie te organiseren. Voor 2013 zal het opnieuw worden bezien. De draaiboeken liggen klaar, en als er voldoende mensen zijn om mee te helpen gaat het vast nog een keer gebeuren!

We gaan door: 2012-2014

Er is jaarlijks 225.000 euro beschikbaar om in de wijk in te zetten voor nuttige, leuke of noodzakelijke dingen. Dat blijft zo. Laat de ideeën maar komen!

Verbeterpunten wijkteam

Vorig jaar melden we al dat het wijkteam verbeterpunten benoemd had. Wat is daarmee gedaan?
1. Bewonersdeelname was een speerpunt. Charles Belfor heeft een jaar meegedraaid, maar heeft vanwege persoonlijke omstandigheden afscheid genomen. Heel blij zijn we met Peter Dousma, die sinds maart lid is van ons wijkteam, als nieuwe ‘ambassadeur’ in de wijk!
2. Het informeren van de bewoners was een ander speerpunt. Er is een communicatieplan gemaakt. We hebben een PowerPoint presentatie gemaakt die vertelt waar het wijkteam voor is. Er komt een folder, om uit te delen bij bijeenkomsten in de wijk waar veel mensen zijn. We gaan meer nieuws op de website van de Wijkraad zetten, en we gaan meer als ambassadeurs al onze contacten benutten om mensen te inspireren met goede en leuke ideeën te komen.
3. We hebben meer aandacht besteed aan de pagina die we elke twee maanden vullen in de wijkkrant Nummer 1. Onderwerpen uit Selwerd komen ook aan bod op de nieuwe maandelijkse pagina in de Gezinsbode: dat ziet de hele stad!
Nieuw stedelijk motto: Mensen Maken Stad
Gemeente en corporaties hebben een nieuw motto gekozen voor hun samenwerking: Mensen Maken Stad. Ze geven daarmee aan dat organisaties wel van alles kunnen willen, maar dat het zonder de mensen om wie het gaat niet lukt. Ieder levert zijn eigen bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk: gemeente en corporaties hebben zo hun eigen taken, maar kunnen en willen één belangrijke taak van wijkbewoners niet overnemen: het ontwikkelen van bewonersinitiatieven. Met het NLA willen beide partijen die ideeën wel mede mogelijk maken.

Maak het mee in Selwerd!

De leus die we in Selwerd hanteren sluit mooi aan op het nieuwe motto. Maak het mee in Selwerd geeft aan: er gebeurt hier en doe mee, maar het is ook een oproep om samen met andere wijkbewoners nieuwe activiteiten te bedenken en (mee) uit te voeren.

Er is geld, er is ondersteuning: dit is UW kans!

Namens het Wijkteam Selwerd NLA
Jan Wijbenga, voorzitter
Tel. 06-52685814 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.