Bewonersplatform – Deelbuurt 5 De Populier 23 maart 2011 buurtpand Lijsterbeslaan 75

Aanwezig: Marjan Kindervater, Jaap Krikke, Janny Landlust, Klaas Haan, Jurria Bonder, Ben Nijholt, Rudi v.d. Hende (nummer 1), Greetje El-Delaimy (De Huismeesters), Mirjam Scmitz (Nijestee), Petra Mens (opbouwwerker Stiel)

1. Welkom & ontmoeting

Petra is de opbouwwerker van Selwerd. Het opbouwwerk van Stiel organiseert twee keer per jaar voor deelbuurt 4 De Lijsterbes en voor deelbuurt 5 De Populier een bewonersplatform. Alle bewoners zijn welkom op deze bijeenkomst. Een week van te voren is de agenda verspreid onder alle 400 adressen in de Populier. Bewoners krijgen de gelegenheid om mee te praten over wat er speelt in hun buurt en bepalen de agenda. De bewonersplatform zijn laagdrempelig. Waar mogelijk wordt samengewerking gezocht met de Wijkraad, bewonerscomités, de woningcorporatie(s) e.d.

Er volgt een voorstelronde.

2. KOEK – Klimmen Op Eigen Kracht – Silvia Hefting Stiel

Sinds kort is Silvia Hefting het KOEK-project gestart in Selwerd.

KOEK staat voor Klimmen op Eigen Kracht. Het is een methode ontwikkelt in Deventer. De essentie is dat mensen zelf bepalen welk doel of (oude) droom ze zelf willen bereiken. Silvia begeleid bij het oppakken van deze droom. Het kan ook zijn dat je van een oude gewoonte af wilt. Vaak kunnen ze ook iets betekenen voor de wijk. In Deventer zijn al veel dromen gerealiseerd. Voorbeelden zijn: Mensen willen kleren naaien; er is een atelier gerealiseerd waar ritsen in broeken worden gezet. Iemand wilde Russische les geven.

KOEK biedt de mogelijkheid om te oefenen of om te kijken of je wens je ligt, of dat je het kan. Het kan ook een droom zijn waar je je achter verschuilt.

Ook als mensen bepaalde gewoonten hebben waar ze van af willen kan iets zijn voor KOEK. Bv. het kan zijn dat iemand elke morgen nog een afwas heeft staan en zijn/ haar leven anders wil organiseren.

In Deventer was iemand die zich nooit aan afspraken hield. Dat wilde ze leren. Er staat nu een bordje in de gang met afspraken.

Iemand in Selwerd heeft zich al aangemeld. Hij werkte altijd heel hard en dan verloor hij zich in zijn werk waardoor hij overspannen is geraakt. Deze bewoner wil een ontmoetingsgroep opzetten met mensen met psychische problemen. De ondersteuning gaat om het opzetten van een groep. Hoe bereik je mensen? Zoeken van een plek. De wijk heeft er ook iets aan.

Silvia is talentmakelaar. Haar opdracht is om iemand met een droom/ gewoonte te begeleiden. Silvia zit iedere woensdagmorgen (ca 9.30-13.00 uur) in het buurtpand – het pleinhuisje- op de Lijsterbeslaan 75. Dan kun je komen aanwaaien. Voor een ander moment kun je een afspraak maken (06-28538651).

Lijkt het je leuk; kom langs. Of misschien ken je iemand waar KOEK iets voor is.

De aanwezigen krijgen bij dit verslag ook de folder van KOEK. Het project wordt gefinancierd door Nijestee, maar is voor alle bewoners van Selwerd.

 Er komt een artikel over KOEK in Nummer 1

 Er komt een kaartje in de Welkomsttas van Welkom in Selwerd

3. Verslag vorige keer 8 november 2010

De actiepunten zijn kort doorgenomen:

- De wijkwandeling is opgepakt: 12 april om 19.15 uur start vanaf BSV Selwerd – Elzenlaan 72 de wijkwandeling langs de voorzieningen in Selwerd.

- Ontmoeting bij de vijver. Is dit nog een wens? De aanwezigen hebben hier geen belang bij en wordt van de lijst gehaald.

- Van de overige actiepunten zijn de betreffende bewoners niet aanwezig. Petra is al bij mw. Heusdens geweest.

Naar aanleiding van het verslag:

- Wat is het wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord?

Vanaf de periode 2007-2010 worden wijkbewoners gestimuleerd om zich in te zetten voor de wijk en hun buurtbewoners. Hiervoor was 1,3 miljoen beschikbaar. Geld dat door de gemeente en de coporaties is opgebracht. Het bedrag was beschikbaar om initiatieven van bewoners te ondersteunen. Voor de periode 2010-2014 is 9 ton beschikbaar gesteld; € 225.000,-- per jaar voor initiatieven van bewoners uit de wijk.

4. Leefomgeving wat speelt er in uw straat/ buurt?

- Prullenbak einde Iepenlaan aan het Starkenborgh-kanaal. Janny Landlust zegt: Bij het Starkenborgh-kanaal staat wel een bankje maar geen prullenbak. Greetje reageert dat dit item al meerdere keren langs is gekomen. Er zal wel een reden zijn (er wonen geen mensen, geen persoonlijke verantwoordelijkheid) dat er geen bak is geplaatst. Alle aanwezigen (7 bewoners) zijn het er mee als er een prullenbak komt.

 Petra gaat dit initiatief ondersteunen.

Inmiddels is er overleg geweest met Janny en Stadsbeheer en de Milieudienst. Er staat geen afvalbak meer omdat er regelmatig illegale storten plaats vonden. Het is ook een extra rit voor de milieudienst. Janny heeft het er voor over om wekelijks de prullenbak te legen.

Uiteindelijk heeft de milieudienst weer een prullenbak opgehangen en zorgt voor het leeghalen!

- Welkom in Selwerd komt ter sprake. Er is geen groep vrijwilligers die vanaf april nieuwkomers in Selwerd (in deelbuurten De Lijsterbes en De Populier) thuis gaan bezoeken met een welkomsttas. Mw. Kindervrater merkt op dat mensen elkaar geen welkom meer heten. Mw. heeft net haar nieuwe buurvrouw verwelkomd. Het is goed als mensen dat doen. Dat geeft een goede start. Aan de sfeer in de buurt kun je zelf veel aan doen. Mw. Kindervrater heeft leuke buren gehad. Het wisselt wel veel. Het begint met een positieve benadering. Daar voorkom je veel ellende mee en kweek je al goodwill. Door vuil mee te nemen in de eigen omgeving, dan lijkt het nu ook schoner. Goed voorbeeld doet goed volgen.

- Dhr. Nijholt vindt het juist een teringzooi. Als je er iets van zegt krijg je een grote bek of klap. Ook van de kleine jeugd. Niemand durft meer wat te zeggen. Je ziet heel vaak de buurtagent en jeugdagent maar wat helpt het? Ook last van drugsdealers. Het drugs dealen gebeurt nu nog. Mirjam vraagt of dit vanuit een woning of op openbaar terrein gebeurd? Als het vanuit een woning gebeurt kan er sprake zijn van een hennepkwekerij. De corporatie en politie hebben tips nodig. Vaak weten we er niets van. We zijn afhankelijk van meldingen van bewoners.

Vooral in het 1e portiek lopen mensen in en uit. Ook s’ nachts. Er is ook iemand uitgezet.

Ook was er overlast van lawaai bij een portiekflat. Daar is iets van gezegd. Als er meerdere keren iets van is gezegd, kan naast het bellen van de corporatie en politie, het

Meldpunt Overlast & Zorg worden gebeld: 050 – 5875885

- Bankje afrit ring – viaduct Iepenlaan. Janny Landlust vraagt of het bankje verplaatst kan worden richting bv de vv Potatoes. Er zit nu niemand op, het uitzicht is op de afrit en je zit alleen s’ morgens in de zon. Voorheen stond het bankje aan de overkant. Wat is de reden van verplaatsing?

 Petra gaat dit initiatief ondersteunen.

Inmiddels is er overleg geweest met Janny en heeft Stadsbeheer er naar gekeken. Het bankje is net weer recht gezet. Verderop bij het Selwerderhof staat er ook een. Het schijnt dat er jaren geleden aan de andere kant van de weg, t.h.v. de oude begraafplaats ook een bankje heeft gestaan maar deze is wegens problemen met hangjongeren weggehaald. Ook is het bekend dat er vaak jongeren onder het viaduct zijn. 2 bankjes in deze omgeving is voldoende. Het bankje wordt om deze redenen niet verplaatst.

- Troep in de tuinen Lijsterbes en Populierenlaan. Lijsterbeslaan Nr 30 komt ter sprake. Er is veel irritatie. Er ligt veel troep in de tuin. Er staat nu een aanhangwagen in. Daarom is de haag er uitgetrokken zodat de aanhangwagen er in kan staan.

Veel mensen dumpen hun troep. De milieu-inspectie heeft al bonnen uitgedeeld.

We zijn het er over eens dat hier wat mee moeten doen. Melden is nodig. Aangegeven wordt dat mensen bang zijn om iets te zeggen (vanwege grote bek of mes sentrekken).

Maar als er niets wordt gezegd of gemeld, dan wordt het de troepmakers heel gemakkelijk gemaakt.

5. Nieuws vanuit:

De Huismeesters:

Er is weinig nieuws. Er is begonnen met de sociale wijkvernieuwing. We hopen uit te komen op de fysieke wijkvernieuwing maar dat wordt zeker dit jaar niet (en waarschijnlijk de komende 4 jaar niet) gerealiseerd. De Huismeesters heeft net de vernieuwing van de Tuinwijk afgerond. Dit jaar zijn we bezig met de Hoogte en Cortingborgh. Er wordt gestart met de Wijert; een nog oudere wijk dan Selwerd. Er ligt wel een duidelijke taak in Selwerd zoals verouderde blokverwarming, douches, hoge energie kosten, etc.

De reactie van de aanwezigen is dat het jammer wordt gevonden dat Selwerd wordt overgeslagen. In Vinkhuizen en Paddepoel is heel veel gebeurd. Al jaren is er sprake eerst Vinkhuizen dan Paddepoel en nu is Selwerd aan de beurt.

De Huismeesters zit alleen in Vinkhuizen en heeft ook veel bezit in de Wijert en Corpus den Hoorn.

Nijestee:

Mirjam legt uit dat in de jaren 90 de woningmarkt ontspannen was (meer woningen dan zoekers). Dat resulteerde in leegstand in niet-favoriete wijken zoals Vinkhuizen. Daarom is voor wijkvernieuwing gekozen in wijken waar het probleem het grootst was.

Nijestee is in Selwerd momenteel bezig met:

- Kwaliteitsverbetering Iepenlaan

- Kwaliteitsverbetering Eikenlaan (1e flats grotere en kortere aan het spoor).

Patrimonium is ook hard bezig, maar sloopt niet snel. Nijestee wel. De wijkvernieuwing zal in partjes gaan. In de toekomst denken we aan het slopen van de blokjes aan de Eikenlaan en daar seniorenwoningen te bouwen. De Eikenlaan vinden we een geschikte plek voor seniorenwoningen. De financiële middelen zijn nog niet gevonden voor concrete uitvoering. De verwachting is binnen een aantal jaar hier een aanvang te gaan nemen.

De garageboxen aan de Egelantier- en Gelderse Roosstraat worden gesloopt. Dit heeft met de wijkvernieuwing te maken, maar ook zijn de boxen constructief niet meer goed en met de sociale onveiligheid; ze worden vaak als opslag gebruikt.

De financiering van de wijkvernieuwing gebeurt door de verkoop van huidige en nieuwbouw- woningen en door de opbrengst van duurdere huurwoningen. Het is moeilijk om het financieel rond te krijgen. Daar gaan we stapje voor stapje mee aan de gang.

Afgelopen vrijdag is er een gesprek geweest tussen de corporaties, wethouder en de Wijkraad. De corporaties zijn van goede wil, maar het kan niet acuut maar moet in stapjes. Het is niet zo dat de corporaties achterover gaan zitten. De corporaties zijn zich er van bewust dat er een tekort is aan seniorenwoningen en dat daar veel vraag naar is en zal komen. Ook naar betaalbare eengezinswoningen. Daarom heeft Nijestee de verkoop van haar woningen in Selwerd stopgezet. Nijestee is bezig met het maken van plannen in Selwerd.

Hoe zit het in het algemeen met de (sociale) veiligheid?

Nijestee spreekt haar bewoners wel aan, maar we zijn wel afhankelijk van meldingen. Dit kan via de telefoon, via www.nijestee.nl – Ik heb een klacht of via het Meldpunt Overlast & Zorg.

Het is vaak niet bekend wie de verhuurder is.

Dit kun je navragen bij het Meldpunt Overlast & Zorg. Ook de buurtbeheerder Geert Niemeyer van de Huismeester heeft in het buurtpand een kaartje waar je het kun navragen.

Graag gericht melden, dan kan het ook gericht worden aangepakt en de juiste bewoners / jongeren worden aangesproken.

De corporaties kunnen waarschuwen en op een gegeven moment op kosten van de bewoners opruimen.

Een voorbeeld van het dansen op de auto; waarom heeft de politie niet ingegrepen? Dat zijn zaken waar je de reden van moet weten. Nu kunnen we daar niets mee en dat voelt vervelend.

De voortuinen aan de Lijsterbeslaan 2 t/m 36 zijn door Nijestee aangepakt.

 Mirjam meldt dat volgende week de bloemetjes worden geleverd en in de tuin gezet.

6. Activiteiten, ideeën en verbeterpunten

- Lentekriebels 1 t/m 29 aprill.

Petra geeft aan dat zij heeft geprobeerd om bewoners in deze buurt de lentekriebels te organiseren. Helaas zijn er geen bewoners (opgestaan) die dit willen (organiseren).

Eindactiviteit is op wo 20 april 13.30 uur vanuit BSV Selwerd; weer samen met de moskee & De Fontein & vrouwengroep Vlinder & Stiel & MJD meidenwerk & SKSG & Bslim.

- Selwerd een wijk vol actie .

Volgende week (wo 30 maart 14.00-16.00) gaat het buurtteam Selwerd (Stiel, CJG. SKSG- kinderwerk, MJD - jongerenwerk, Bslim) een activiteit organiseren op het speelveld 2 (Iepenlaan-Lijsterbeslaan-Populierenlaan-Beukenlaan). Het is de aftrap van een aantal activiteiten in april voor kinderen, jongeren, ouders en bewoners op en rondom dit speelveld. Eerste doel is dat bewoners elkaar ontmoeten. Het is bekend dat er een heel scala van problemen speelt in deze buurt. Maar dat kan niet in een keer allemaal worden aangepakt en opgelost. We willen ervoor zorgen dat er iets positiefs gebeurd in de buurt.

Op andere velden is het feest op:

- 27 april 14.00-16.00 uur aftrap Selwerd een wijk vol actie; speelveld Hazelaarstraat

- 25 mei 14.00-16.00 uur aftrap Selwerd een wijk vol actie; speelveld Esdoornlaan, Malusslaan- Prunusstraat, Berkenlaan.

- 24 juni Eindfeest in BSV Selwerd.

- Vrijwilligersmarkt 31 maart 14.00 uur Vensterschool

- Welkom in Selwerd. In april starten de bezoeken. Een groep vrijwilligers doet nu een training en gaat op huisbezoek bij nieuwe bewoners met een welkomsttas. De middenstand heeft ook gadgets gegeven.

- Selwerder Stories. Wo 6 april, 21 sept, 14 dec 19.30 uur in wijkcentrum De Berk

- Wijkwandeling. Di 12 april. Start 19.15 uur vanaf (BSV) Selwerd, Elzenlaan 72.

- Internationaal Cultureel Volksfeest Park Selwerd/ Zorja -17, 18,19 juni in Park Selwerd.

- Opening Stip. 9 mei. De officiële opening is tijdens Zorja. De openingstijden zijn de ochtenden op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Bij het Stip kunnen mensen van 23+ (dus niet alleen ouderen!!) terecht met vragen:

Als je bijvoorbeeld je tuin niet kunt onderhouden, dan kun je naar het Stip. Je kunt hulp krijgen bij het invullen van formulieren. Of als je op leeftijd bent en je hondje niet meer kunt uitlaten.

Er komt ook een vraag en aanbod bord. Bijvoorbeeld; wil je iets doen (bv wandelen), maar niet alleen, dan kun je vragen om een maatje. Je kunt jezelf ook aanbieden als maatje.

Het Stip draait op professioneel getrainde vrijwilligers die Selwerd goed kennen.

7. Rondvraag

- Schuttingen. Janny heeft nieuwe buren gekregen. Zij wacht nog met het aanschaffen van een schutting omdat zij gehoord heeft over schuttingen die de Huismeesters voor bewoners gaat aanschaffen aan de Lijsterbeslaan? Greetje meldt dat De Huismeesters wel bezig is met een groep bewoners. Bij een aantal woningen staan ligusterhagen, aan een pad met 3 tegels, die te breed worden. De Huismeesters heeft overwogen om schuttingen te plaatsen. Echter de Huismeesters wil het ook graag groen houden. Er wordt nu gekeken wat er moet komen. Er is een grote kans dat er rotzooi achter een schutting wordt verzameld.

De privacy doet ook veel, bij een heg heb je dat niet meer. De afspraak ligt er dat een schutting mag aan de binnenkant van de heg.

Greetje merkt dat bewoners steeds meer achterover gaan zitten en knippen met de vingers. Bewoners kunnen wel veel roepen, maar bewoners moeten zelf ook in de benen komen. De Huismeesters heeft een aantal opties, maar is er nog niet uit.

- Hunzerheem. Er komen steeds meer krakers. Het trekt busjes. Wat is de bedoeling?

Hunzerheem is van Lefier. Eerst was het de bedoeling om er studentenhuisvestiging van te maken, maar bleek niet geschikt. De wensen van studenten worden groter. Er is leegstand in de 3 studentenflats omdat ze te klein zijn. Daar wonen met name buitenlandse studenten. Je kunt melden bij Lefier: Rein Kats.

Iemand wil het prachtige beeld wel hebben.

- Mw. Kindervater vond de kalender rondom overlast van de Huismeesters heel humoristisch. Zij wil graag weer eens een dergelijk actie.

- Dhr Krikke: hoe oud moet je zijn voor een seniorenwoning? Vanaf 55+

8. Sluiting

De aanwezige bewoners krijgen het verslag per post en komt op www.selwerd.info te staan bij opbouwwerk.

 

 

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

25 april 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden