time_out
Voorlopig worden voor woningen in Selwerd geen vergunningen voor kamerverhuur verleend. Een meerderheid van de gemeenteraad besloot woensdag 30 maart op voorstel van de fracties van SP, CDA en PvdA om de time out te handhaven. Deze fracties, gesteund door de Stadspartij, willen de time-out pas opheffen als er een wijkvernieuwingsplan voor Selwerd ligt. In Selwerd worden sinds 2009 geen kamerverhuurvergunningen meer verstrekt. De ‘time out’ is destijds ingesteld op aandringen van de Wijkraad Selwerd om rust te brengen in de wijk en de wijkvernieuwing een goede kans te geven. Het college van B&W wilde de time-out per 1 april opheffen om zo alle wijken gelijk te behandelen. Volgens de indieners van de motie is de situatie in Selwerd sinds 2009 niet gewijzigd en moet er eerst een goed wijkvernieuwingsplan komen.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

20 november 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden