thumb_hond

In december 2010 kondigde de gemeente aan dat er per 1 maart nieuwe regels met betrekking tot honden (waaronder de plicht tot opruimen van hondenpoep) zouden worden ingevoerd. Op dit voornemen zijn van de zijde van de hondenbezitters bijna 600 aanvullingen en opmerkingen binnengekomen. De gemeente is nu bezig om deze reacties te bekijken. Er tekent zich een duidelijke lijn af in de reacties: veel hondenbezitters geven aan moeite te hebben met het aanlijngebod en vinden dat er in hun wijk te weinig uitrengebieden staan ingetekend. Dit is voor de gemeente aanleiding om de invoering van het nieuwe beleid met twee maanden uit te stellen.


Meer en grotere uitrengebieden
Uit de reacties kwam naar voren dat veel hondeneigenaren ontevreden zijn over het aantal hondenuitrengebieden. Ook de omvang ervan is wat veel mensen betreft ontoereikend. De gemeente wil hondenbezitters tegemoet komen door aan de hand van de binnengekomen suggesties de locaties voor hondenuitren- en uitlaatgebieden nog eens zorgvuldig te bekijken en waar mogelijk te verruimen.
Bij het zoeken naar de nieuwe uitren- en uitlaatgebieden staat het aanlijngebod niet ter discussie; deze regel is al geruime tijd van kracht in de gemeente Groningen.

Nieuwe hondenregels gaan later in
Het afwegen, bespreken en inpassen van nieuwe suggesties is een tijdrovende klus. Daarom gaan de nieuwe regels (hondenpoep opruimen, opruimmiddel mee) later in dan de oorspronkelijk geplande 1 maart. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels nu op 1 mei 2011 ingaan, behalve in de Korrewegwijk en De Hoogte, daar zijn deze spelregels al ingevoerd.

Hoe gaat het nu verder?
De gemeente werkt nu aan een nieuwe indeling van de hondenuitlaat- en uitrengebieden. Alle hondenbezitters en de bewonersorganisaties ontvangen een kaart met de hondenuitlaat- en uitrengebieden in hun wijk, plus een overzicht van de spelregels. Daarop kunt u dan opnieuw reageren. U ontvangt dan ook weer antwoord van ons.

Kijk voor meer informatie over de regels in uw wijk bij het uitlaten van honden op www.mijnwijk.groningen.nl en klik op het woord hondenbeleid.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

12 augustus 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden