stories3_1Onder de noemer Selwerder Stories werd op woensdag 15 december een buurtavond georganiseerd in wijkcentrum De Berk aan de Berkenlaan. De organisatie was in handen van Stiel in samenwerking met het centrum voor internationale samenwerking Groningen (COS Groningen) en vrouwencentrum Jasmijn. Op deze avond kregen twee wijkbewoners de gelegenheid om te vertellen over hoe ze opgegroeid zijn in de wijk of vanuit een ander landsdeel of cultuur in Selwerd zijn terechtgekomen. De avond werd bezocht door ongeveer twintig wijkbewoners die bij binnenkomst na het handen schudden uiteraard begonnen met koffie of thee met koek en cake, terwijl ondertussen de voor de pauze bestemde soep al zacht begon te geuren. Daarna kon de eerste spreker beginnen met in dit geval haar verhaal.
Nadja’s verhaal
Het spits werd afgebeten door Nadja. Zij is geboren in de Oekraïne en daar na een zeer gelukkige en onbezorgde jeugd werkzaam was als kapster. Ze ontmoette na haar scheiding haar huidige tweede echtgenoot, een Nederlander die daar tijdelijk werkzaam was. Ze trouwden en toen haar echtgenoot weer naar Nederland vertrok, volgde ze hem na enige tijd. Het wachten op de vereiste vergunning bleef tot enkele maanden beperkt ondanks de strenge regels van de toen regerende Sovjet-Russische autoriteiten. Nadja is in middels volledig ingeburgerd en momenteel onder andere actief als hulp op de schooltuintjes, als leesmoeder op de basisschool en ze heeft zitting in de wijkraad. Ze is een enthousiast vertelster en verhaalt vol vuur en in vloeiend Nederlands over haar eerste treinreis door ons vlakke land met na iedere tien minuten alweer een station. Het uitzicht vanuit hun woning op de vierde verdieping. Over het wennen aan de nieuwe woonomgeving en de taal, waarbij ze dankzij haar echtgenoot natuurlijk een klein voordeel genoot. Verder natuurlijk de vreemde gebruiken en gewoontes in dit nieuwe vaderland, zoals de grote ramen met weinig of geen gordijnen. Bij de gelegenheid tot vragen bleek dat onze ideeën over het leven in de voormalige Sovjetunie nogal afweken van haar herinnering. Volgens haar idee had zij een fijne en zorgeloze jeugd gehad en niet geleden onder de dictatuur.
Het verhaal van Anne                                 
De volgende spreker was Anne, geboren en getogen Groninger, 64 jaar oud en na 43 jaar bij de belastingdienst vervroegd met pensioen, en nu druk met veel vrijwilligerswerk. Hij herinnert zich de bovenwoning met een kolenkachel, het opnieuw aansteken, de daarbij gehanteerde lucifers. Verder het buiten spelen in de toen nog nieuwe wijk met spelletjes zoals voetbal, blikspuit, verstoppertje en tollen. Ook zijn bezoek aan de Mulo (meer uitgebreid lager onderwijs). Zijn militaire dienst in Ossendrecht en vooral de treinreizen in de speciaal voor de soldaten gereserveerde militaire trein, die iedere andere trein voor liet gaan waardoor de reis extra traag verliep. Hij woont nu in de Maluslaan en geniet ieder jaar van de prachtige bloei van deze bomen. De toehoorders vulden het verhaal spontaan aan met allerlei details van ‘weet je nog wel?’.
Knippen en plakken
Na de pauze waarin genoten kon worden van Nadja’s heerlijke maaltijdsoep volgens recept uit de Oekraïne, werd de groep gevraagd om met knippen en plakken hun eigen ‘stories’ in beeld te brengen. Hiervoor kreeg iedereen een blanco vel papier, schaar en plaksel en diverse tijdschriften, waaruit naar hartelust allerlei dingen gescheurd mochten worden. Aangezien voor de meesten de kleuterschoolleeftijd al lang geleden was, verliep de start wat moeizaam, maar een enkeling bleek toch over onverwachte talenten te beschikken. Om te ontdekken welke verhalen er nog meer verborgen zitten onder de bewoners van Selwerd, zijn er voor dit jaar nog drie avonden gepland en wel op 16 april, 21 september en op 14 december. Hebt u ook een mooi verhaal over de wijk? Meld U aan bij Petra Mens (Stiel)telefoon 06 24759067 of bij een der andere initiatiefnemers van Jasmijn of COS.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

06 augustus 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden