weening2Interview met Johan Weening Teamleider Gomarus College, Magnolialocatie
Wat is uw functie op uw school?
Ik ben teamleider en verantwoordelijk voor alle leerlingenzaken en het personeel.
Kunt u wat vertellen over uw school?
De school waar ik voor werk, is een onderbouwlocatie voor voortgezet onderwijs. We bieden alle niveaus (van LWOO tot en met VWO) aan. De VMBO-leerlingen zitten twee jaar bij ons op de locatie en de HV-leerlingen drie jaar.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van uw school?
We zijn een kleine, veilige school waar een prettige sfeer heerst en waar de lijntjes kort zijn. Verder zijn we een gereformeerde school waar christelijke kinderen op zitten.
Kunt u dat laatste uitleggen?
We zijn nog steeds een gereformeerde school. Dit betekent onder andere dat we met bijbellezen en gebed beginnen en ook met gebed eindigen. Wel is het zo dat alle kinderen die christelijk opgevoed worden van harte welkom zijn. Inmiddels hebben we leerlingen van veel verschillende kerkgenootschappen en het christelijk geloof is wat ons bindt.
Waarom vindt u het zo belangrijk om iets over uw school te vertellen?
Ten eerste ben ik trots op de school en ik denk dat we een heel prettige school zijn om de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs te maken. Verder merk ik dat we soms nog bekend staan als die streng gereformeerde school met vele regels. Natuurlijk zijn wij nog steeds een gereformeerde school en natuurlijk zijn er regels maar niet meer dan op andere scholen en gereformeerd betekent niet (meer) dat er alleen maar gereformeerde kinderen op onze school zitten. Dit vooroordeel wil ik graag uit de wereld helpen.

De buurt
Hoe zijn de contacten met de buurt? Prettig. Dat varieert van de buurman op de hoek die het telefoonnummer heeft van onze conciërge tot een gesprek met de buurtvereniging over de parkeerproblemen, maar ook over wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zo doen wij dit jaar mee met een actie voor een goed doel (jongeren in Kenia aan scholingsmogelijkheden helpen) en daar kan de buurt ook aan meedoen. Verder kan onze jeugd voor de maatschappelijke stage zich inzetten in de buurt.
Tenslotte, kunnen we dit jaar nog wat van uw school verwachten in de wijk?
Jazeker! Voor de kerstvakantie deelden we kerststukjes uit in de buurt die door de kinderen zelf gemaakt zijn. Verder hebben we een Open Dag en we houden op 19 maart een actiedag op school voor het goede doel. Daar is iedereen welkom!

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

12 augustus 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden