thumb_orgaan_johan_dongOp dit moment vindt in één van de expositieruimtes van het Noorderstation de kunstmanifestatie "Mijnorgaanjouworgaan" plaats. Centraal in deze manifestatie staat een object waarin een aantal organen worden verwerkt.Mijnorgaanjouworgaan.eu is een nieuw kunstproject van Johan van der Dong waarin hij een discussie over een europees donorcodicil op gang wil brengen. Aanleiding is het tekort aan orgaandonoren, zoals bijvoorbeeld in Nederland.
Dit heeft volgens Van der Dong diverse oorzaken: het vaak halfslachtige beleid van regeringen op dit gebied, het niet stilstaan van het grote publiek bij de noodzaak van goede regelingen waardoor meer organen beschikbaar komen. In zijn ogen wordt het hoog tijd dat dit eindelijk eens europees wordt geregeld zonder dat patiënten worden geconfronteerd met de Europese bureaucratie.

Aanbevelingen:
op ieder Europees rijbewijs of identiteitsbewijs moet komen te staan dat de eigenaar orgaandonor is of niet door het hokje orgaandonor J/N te omcirkelen of weg te strepen. Het vermelden op het rijbewijs of de ID/kaart zorgt er ook voor dat allerlei rompslomp wordt vermeden. Bij een verkeersongeluk of ziekte kan men aan de hand van dit alles vaststellen of de organen wel/ niet beschikbaar zijn bij een eventueel overlijden.


Uitwerking
Mijnorgaanjouworgaan.eu is een site die onderdeel is van een kunstproject waar mensen hun organen aan een ander ter beschikking kunnen stellen, in contact met elkaar kunnen komen, voor de toekomst, mocht het lichamelijk gezien nodig zijn.

.De site wil mensen met elkaar in contact brengen en de mogelijkheid openen dat mensen hun organen al bij leven ter beschikking stellen aan een ander zoals bijvoorbeeld bij het missen van een nier. Mensen moeten dat kunnen regelen zonder bemoeienis van de overheid aangezien die altijd maar aarzelt. Deze site wil mensen die bijvoorbeeld dodelijk ziek zijn via Facebook, Twitter, Linkedin in contact brengen met iemand zodat zij gedurende een bepaalde tijd een band kunnen opbouwen waardoor zij zien wat en wie die persoon is. In de wetenschap dat het orgaan naar iemand gaat die zij goed hebben leren, kunnen zij rustig heen gaan met de gedachte dat iets van hen voortleeft in die ander.

Onbekend maakt onbemind is een spreekwoord dat eigenlijk voldoende
hierover zegt. De donor en de ontvanger kunnen gezamenlijk met doktoren de juiste weg zoeken. En wie weet wil de ontvanger wel wat terugdoen voor de donor of voor de maatschappij. Het spreekt voor zich dat dit nooit commercieel mag zijn of met geld te maken mag hebben Daarom moet ook iedereen die via de site contact zoekt vooraf verklaren dat de gehele verantwoordelijkheid bij de gebruikers ligt en niet bij de kunstenaar en dat zij geen misbruik van vertrouwen maken door een orgaan aan iemand te willen verkopen.
Meer hierover zie: video kunstproject

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

12 augustus 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden