Het bestuur van wijkraad Selwerd vergadert elke maand. Tussendoor vaak nog een kleine vergadering met de voorzitter en de secretaris, soms alleen met de wijkadviseur, of met mensen van de gemeente. Ook de beide werkgroepen vergaderen een keer per maand.

De afgelopen periode zijn afgevaardigden van bijna alle fracties van de gemeenteraad op bezoek geweest. Enkele belangrijke zaken zijn daar aan de orde geweest zoals de overvloed aan studentenhuizen in onze wijk en de overlast daarvan. Ondertussen zijn daarover vragen gesteld in de gemeenteraad. Ook de invoering en de aanleg van de tram over de Kastanjelaan en de Eikenlaan geeft de nodige problemen, afbraak van woningen en het opheffen van vele parkeerplekken. Voorzitter Ron van der Weerd heeft voor OOG-tv een interview gegeven en zijn zorgen daar kenbaar gemaakt.

 

Van opbouwwerkster Lieneke Bouwhuis kwam de mededeling dat ze overstapt naar een andere baan. Het bestuur betreurt deze overstap, mede omdat iedereen zeer tevreden was met de werkwijze van Lieneke. De wijkraad heeft een brief gestuurd naar de werkgever van Lieneke omdat in korte tijd nu de tweede opbouwwerker vertrekt.

De beide werkgroepen van de wijkraad zijn hard bezig met de voorbereidingen voor een wijkvisie en een wijkvernieuwingsplan. In de werkgroep veiligheid, verkeer en wonen, zijn nu veel vragen en oplossingen opgeschreven. Belangrijk wordt nu wat de gemeente vindt van deze vragen en oplossingen zoals spreekuur voor de politie in de wijk, oplossingen voor parkeerproblemen in verschillende straten, eventuele een richtingsverkeer, betere bouw aan de Kastanjelaan en ten noorden van het Noorder Station, rommel in de wijk en in het winkelcentrum. Na de vakantie wil de werkgroep overleg met de woningbouwcorporaties.

De werkgroep sociale samenhang wil in gesprek met bewoners. Er wonen verschillende groepen bewoners, ouderen, studenten, allochtonen, gezinnen en veel jeugd. In november wil de werkgroep alle nieuwe bewoners van dit jaar uitnodigen voor een kennismaking. In september en oktober ligt het in de bedoeling op 5 zaterdagen op 5 verschillende veldjes in de wijk bijeenkomsten te houden, met muziek, activiteiten voor jong en oud. Doel is bewoners met elkaar en met de wijkraad kennis te laten maken. De werkgroep wil de mening van bewoners weten over het wonen in de wijk, maar vooral weten hoe men denkt de wijk te verbeteren.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

26 november 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden