AardwarmteDe opwarming van de aarde, en ook het veilig stellen van een stabiele en betaalbare energievoorziening voor de lange termijn, maken andere vormen van energievoorziening noodzakelijk. Het College van B&W wil aan de slag met het verduurzamen van de energiehuishouding. Meer dan de helft van alle energieverbruik is warmte. Ook de brief van minister Kamp, van 2 april 2015, aan de Tweede Kamer gaat ervan uit dat op verduurzaming van warmte veel te halen is. Dan gaat het om beperken van het verbruik van warmte, koude warmte opslag, benutten van restwarmte en ook om diepe aardwarmte. Diep onder de bodem zit een duurzame en onuitputtelijke warmtebron: diepe aardwarmte. Door de  bodemcondities is deze aardwarmte beschikbaar. Het College wil daarom een geothermische bron in het noorden van de Zemikecampus realiseren om meer dan 10.000 woningequivalenten te kunnen verwarmen in woningcomplexen en onderwijsfaciliteiten in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen, Kostverloren en Zernike. In april 2016 komt de eerste boorput en najaar 2017 moet een substantieel deel van het warmtenet in bedrijf zijn. Dit alles, ook het resultaat van de inloopbijeenkomst op 14 april jl. in de Vensterschool, wordt toegelicht in het nieuwe Raadsvoorstel van het College. Klik hier om het raadsvoorstel te downloaden