Gemeente Groningen logoHet College van van burgemeester en wethouders heeft besloten  tot het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23 lid 1 onder g van het RVV 1990 op de openbare weg Elzenlaan, aan de oostzijde over een lengte van ongeveer 7 meter ten zuiden van het kruispunt met de Maluslaan, en op de Maluslaan, aan de noordzijde over een lengte van ongeveer 12 meter ten oosten van het kruispunt met de Elzenlaan.