hondOm te zorgen dat iedereen prettig gebruik kan maken van parken, groenstroken en andere openbare ruimte gaan vanaf maart 2011 overal in de stad Groningen nieuwe spelregels in bij het uitlaten van honden. Vanaf dat moment geldt overal in de stad een opruimplicht voor hondenpoep en moet iedereen die met een hond wandelt een opruimmiddel bij zich hebben. Ook is de hond, en dat is niet nieuw, overal in de stad aangelijnd. Alleen in speciaal aangewezen uitrengebieden mag de hond los. Vanaf maart 2011 geldt in de hele stad een opruimplicht voor hondenpoep. Daarop zal worden gecontroleerd. Uitzondering op de opruimplicht zijn de aangewezen uitrengebieden en uitlaatzones. Ook in de goot, naast een trottoir, mag hondenpoep blijven liggen. Om honden ook onbelemmerd te kunnen laten rennen en spelen heeft de gemeente samen met inwoners en bewonersorganisaties plekken uitgekozen waar dat kan en mag. In de rest van de stad hoort de hond aangelijnd te zijn.

Korrewegwijk en De Hoogte
De nieuwe regels zijn uitgeprobeerd in de Korrewegwijk en De Hoogte. Daar geldt als sinds eind april 2010 een opruim- en aanlijnplicht. Sinds dat moment ligt in deze wijken minder hondenpoep op straat en worden de uitlaat- en uitrengebieden intensief gebruikt.
Ruim duizend suggesties
De gemeente nodigde hondenbezitters en bewonersorganisaties in de stad uit om suggesties aan te leveren voor de locaties van hondenuitlaat- en uitrengebieden. Op basis van ruim duizend reacties zijn per stadsdeel voorstellen gemaakt voor deze hondenuitlaat- en uitrengebieden. Iedereen die heeft gereageerd krijgt uitleg bij de nieuwe voorstellen: waarom sommige suggesties wél en andere niet overgenomen konden worden. Vaak heeft dat te maken met de aanwezigheid van bijvoorbeeld een school, een speelveld of een drukke weg. Of met flora en fauna: verstoring door honden en verrijking van de bodem door hondenpoep hebben soms een nadelige invloed op de soortenrijkdom.
Inspraak
De voorstellen worden binnenkort aan alle hondenbezitters, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden voorgelegd. Gedurende vier weken kan iedereen er nog op reageren. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders in februari het definitieve aanwijzingsbesluit. Dan liggen de locaties van de uitlaat- en uitrengebieden vast. De aangewezen hondengebieden worden ingericht en de nieuwe regels gaan dan met ingang van maart 2011 in.