Energiecoaches helpen bewoners uit Selwerd gratis verduurzamen

Vier energiecoaches gaan bewoners uit Selwerd helpen met advies over verduurzaming. De energiecoaches zijn bewoners uit Selwerd of omliggende wijk, die hier een speciale training voor hebben gevolgd. Vanaf 2 juli starten de energiecoaches, na een feestelijke opening. Het is nu al mogelijk om een afspraak te maken voor advies. 

Hanneke Wierenga, projectleider energiecoaches: “We denken dat er in Selwerd veel bewoners iets kunnen hebben aan een onafhankelijk advies over verduurzaming. De wijk bestaat uit nieuwe- en oudere woningen. In beide gevallen valt er vaak nog veel te winnen. Door kleine maatregelen te treffen, zorgen de energiecoaches dat energie, en dus ook geld, wordt bespaart. En dat wonen comfortabeler wordt. Door bijvoorbeeld tochtstrips te plaatsen, heb je minder last van koude voeten.”.

Gratis energiebespaartas

Bewoners kunnen de energiecoaches vragen stellen over bijvoorbeeld isolatie, de energierekening en verwarming. Samen met de coach wordt een energietas t.w.v. €50,- op maat samengesteld. Daarin worden gratis maatregelen beschikbaar gesteld, zoals radiatorfolie, tochtstrips of LED-lampen. De energiecoach kan helpen om deze maatregelen thuis aan te brengen.

Elektrische bakfiets

Om de start van het project aan te kondigen, trekken de energiecoaches donderdagmiddag 2 juli door de wijk, met een elektrische bakfiets. De elektrische bakfiets wordt aangedreven door zonne-energie, die met een zonnepaneel op de fiets wordt opgewekt. De energiecoaches delen kleine attenties uit. Ook zal de eerste energiebespaartas worden uitgereikt. 

Over het project

Het project is een samenwerking van het Wijkbedrijf SelwerdGrunneger Power en de Gemeente Groningen, binnen het Energieloket. Aanmelden voor een gratis adviesbezoek kan via: www.sunnyselwerd.nl/energiecoach

Sunny Selwerd maakt zich op voor de toekomst

Wijkvernieuwing voor, door en met bewoners krijgt flinke impuls

Sunny Selwerd maakt zich op voor de toekomst

Het College van B&W wil alle openbare ruimte in Selwerd weer toekomstbestendig maken en stelt de raad voor een uitvoeringskrediet hiervoor beschikbaar te stellen.De openbare ruimte in Selwerd scoort onder het stedelijk gemiddelde en dit is goed zichtbaar aan de sleetsheid van voorzieningen en het achterstallig onderhoud. Een van de doelen van wijkvernieuwing Sunny Selwerd is het realiseren van een veilige en aantrekkelijke woonomgeving. Dit gaat samen met voldoende openbare ruimte.We willen daarom het asfalt en autoparkeren in de openbare ruimte terugdringen waardoor er ruimte ontstaat voor groen, sporten, spelen en ontmoeten. Zo leveren we een positieve bijdrage aan de gezondheid en het geluk van de inwoners van Selwerd.

Flinke impuls aan wijkvernieuwing

In Selwerd vinden de komende jaren op fysiek vlak diverse ontwikkelingen plaats; de aanleg van een warmtenet door WarmteStad in 2020 en 2021, sloop en nieuwbouwprojecten door woningcorporaties van circa 700 woningen en het onderhoudsprogramma van Stadsbeheer (waaronder asfaltvervanging, bomenkwaliteit, riolering). Roeland van der Schaaf, wethouder wijkvernieuwing: ‘Deze ontwikkelingen geven een flinke impuls aan de wijkvernieuwing. We moeten ervoor zorgen dat de inrichting van de openbare ruimte hierop aansluit. We zoeken daarbij zoveel mogelijk naar samenwerking en proberen de ontwikkelingen zowel fysiek als sociaal, integraal op te pakken en af te stemmen. Hoe we dat invullen, bepalen we samen met bewoners. Bij alle projecten zorgen we dat we de contacten die we met bewoners maken vasthouden en uitbreiden. Ook zo dragen we bij aan sociale samenhang.’

Groen is kracht van Selwerd

Glimina Chakor, wethouder Groen & Klimaatadaptatie: ‘Bij de ontwerpen voor de inrichting van de openbare ruimte is Sunny Selwerd uitgegaan van de verborgen kracht van de wijk:het groen. Selwerd is omringd door groen maar niet goed daarmee verbonden en het groen in de wijk is bovendien versnipperd. Dit willen we verbeteren door het groen rondom de wijk meer beleefbaar te maken, beter te verbinden met de wijk en ook in de wijk een beweegvriendelijke en veilige groene route aan te leggen. Het wijkgroen wordt daarmeevoornamelijk een groene verblijfs- en ontmoetingsplaats.’

Bouwdoos openbare ruimte

Op basis van uitgangspunten zoals veel groen maar ook veiligheid, de energietransitie, klimaatadaptatie is de zogenaamde ‘bouwdoos’ voor de openbare ruimte in Selwerd gemaakt. De bouwdoos geeft handvatten (ontwerpprincipes) waarmee we de samenhang in de wijk waarborgen. Daarnaast geeft de bouwdoos ruimte voor een flexibele inrichting van straten en andere plekken. Paul de Rook, wijkwethouder West: ‘Bewoners weten het beste wat goed voor henzelf en hun buurt of straat is. In de wijken willen we de eigen regie van de bewoners versterken en hen meer zeggenschap geven. We spreken daarom per straat met de bewoners en spelen in op de opgave, wensen en aandachtspunten.’

Besluitvorming

De verwachting is dat de gemeenteraad in september 2020 besluit over de kredietaanvraag voor de herinrichting van de openbare ruimte in Selwerd.

Hierboven een impressie van de groene as door Selwerd: bron bouwdoos Selwerd.

Meer laadpalen voor elektrische auto’s

De gemeente Groningen wil dat meer mensen in een elektrische auto gaan rijden. Daarom komen er meer laadpalen op straat om deze auto’s op te laden. Er is een kaart gemaakt met nieuwe plekken voor deze openbare laadpalen. Bekijk deze kaart.

Het is nog niet besloten dat dit de nieuwe plaatsen voor laadpalen worden. Eerst kunnen inwoners reageren. Wat vindt u van de plekken van de laadpalen? Kan daar inderdaad een paal staan? Of komen er dan problemen? En weet u een betere plek voor laadpalen in de buurt? Vertel het de gemeente. U kunt tot 1 juli reageren via de website van de gemeente Groningen.
www.gemeente.groningen.nl/laadpalen.

Bij de gemeente komen vragen binnen over de laadpalen. Veel vragen en antwoorden staan op de pagina Veel gestelde vragen.

Denk mee over omgevingsplan voor Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk

Oproep: meebouwen aan het nieuwe omgevingsplan voor Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Eén van de verplichtingen op grond van die wet is dat de gemeente de huidige bestemmingsplannen en verordeningen waarin regels staan over de inrichting en het gebruik van de ruimte gaat vervangen door één omgevingsplan. De gemeente wil dit omgevingsplan transparant, helder en overzichtelijk opstellen en daarbij regelgeving te vereenvoudigen. Om erachter te komen hoe we dat moeten doen, gaat de gemeente Groningen samen met wijkbewoners oefenen met het maken van een omgevingsplan voor de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk.

We gaan het huidige bestemmingsplan met daarin o.a. bouwregels en regels over welke functies zijn toegestaan, ombouwen. Daarbij nemen we de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waar o.a. regels in staan over het kappen van bomen en reclame, plus nog enkele andere verordeningen (zoals erfgoedverordening en welstandsnota) waar weer andere regels in staan en bouwen dit om tot één nieuw omgevingsplan. Maar dan met duidelijke regels, geen tegenstrijdigheden, in begrijpelijke taal en goed vindbaar voor de gebruikers.

We organiseren op maandag 29 juni 20.00 uur een digitaal college met ruimte voor dialoog (webinar) om kennis te delen over wat een omgevingsplan is en wat we na de zomer gaan doen. Een deskundige van de gemeente geeft uitleg over de verschillen tussen nu en straks en over wat je kan regelen met een omgevingsplan. En samen onderzoeken we hoe bewoners en anderen betrokken kunnen worden bij de totstandkoming van projecten en initiatieven. Na de zomer gaan we daarmee inhoudelijk aan de slag. Graag nodigen we u uit om mee te doen.

We gaan geen nieuwe visies voor de wijken maken. Wel bekijken we hoe lopende en toekomstige initiatieven passen in dit omgevingsplan. Alle opmerkingen, suggesties en ideeën schrijven we op en we bekijken samen wat de meest logische plek is om hier wel of niet wat mee te doen. Nieuwsgierig geworden? U kunt het webinar volgen via Youtube. Daarbij is er de mogelijkheid om digitaal vragen te stellen. Stuur als u wilt deelnemen aan het webinar een mail aan de begeleider van de pilot Frans Soeterbroek (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), met vermelding van uw contactgegevens. Dan krijgt u voor of op de 29e praktische info over deelname.

We willen in vervolg hierop van augustus t/m december samen aan de slag om het omgevingsplan vorm te geven. Wilt u daaraan bijdragen neem dan contact op met de mensen die vanuit uw wijk al betrokken zijn bij de pilot: Derk den Boer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) in Paddepoel, Haaije Koenders
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) in Selwerd en Derk Jaap Bessem (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) in Tuinwijk.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

11 april 2021

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden