Gemaal Selwerd ondergaat metamorfose

gemaal_483Het Selwerder gemaal. gesitueerd aan de noordkant van het Noorderstation, krijgt een nieuw uiterlijk. Het gebouw is hoognodig aan een onderhoudsbeurt toe. Van die gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het ook van de buitenkant een sprekende uitstraling te geven. Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) heeft drie beginnende kunstenaars gevraagd om een ontwerp te maken. De keus is gevallen op het ontwerp van Ingeborg Entrop.

Lees meer...

Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 ondertekend

nla_1Het gemeentebestuur en de corporatiedirecteuren hebben opnieuw voor vier jaar gelden vrijgemaakt voor de wijkaanpak. Dit is vastgelegd in het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 (NLA 2.0) dat vanmiddag op feestelijke wijze in het gebouw van de bsv Paddepoel is ondertekend. In het NLA maken gemeente en woningcorporaties samen met de wijken afspraken over het verbeteren van leefbaarheid in de wijken. De raad stelde vijf miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering. Ook de corporaties dragen vijf miljoen euro bij. Het thema van het tweede NLA is: Mensen maken Stad. Voor de wijk Selwerd is de komende vier jaar een wijkbudget van 900.000 euro beschikbaar.

Lees meer...

Handhaving time-out kamerverhuur

time_out
Voorlopig worden voor woningen in Selwerd geen vergunningen voor kamerverhuur verleend. Een meerderheid van de gemeenteraad besloot woensdag 30 maart op voorstel van de fracties van SP, CDA en PvdA om de time out te handhaven. Deze fracties, gesteund door de Stadspartij, willen de time-out pas opheffen als er een wijkvernieuwingsplan voor Selwerd ligt. In Selwerd worden sinds 2009 geen kamerverhuurvergunningen meer verstrekt. De ‘time out’ is destijds ingesteld op aandringen van de Wijkraad Selwerd om rust te brengen in de wijk en de wijkvernieuwing een goede kans te geven. Het college van B&W wilde de time-out per 1 april opheffen om zo alle wijken gelijk te behandelen. Volgens de indieners van de motie is de situatie in Selwerd sinds 2009 niet gewijzigd en moet er eerst een goed wijkvernieuwingsplan komen.

Selwerd ontmoet

ontmoet_maart_11_1De komende maanden wordt op verschillende speelveldjes in de wijk allerlei activiteiten georgaseerd voor kinderen. Woensdag 30 maart vond de aftrap plaats op het speelveldje Iepenlaan - Lijsterbeslaan. Op het programma staan activiteiten als luchtkussen, pannakooi, spelcircuit en het uitwisselen van gedachten en meningen. De volgende ontmoeting vindt plaats op:
27 april: speelveld Hazelaarstraat
25 mei: Speelveld Prunusstraat - Maulslaan

Lees meer...

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

10 juli 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden