Buurtprotest tegen parkeerverbod

thumb_parkeerverbodEen aantal buurtbewoners gaan in bezwaar tegen het  onlangs ingevoerde parkeerverbod op de Esdoornlaan. De gemeente heeft dit verbod ingesteld vanwege de verkeersveiligheid rond de daar aanwezige speelplek. De bewoners vinden dit argument echter niet relevant voor de veiligheid op deze locatie. In de nieuwe situatie wordt het, volgens hen, voor de bestuurders van motorvoertuigen juist gevaarlijker. Men moet nu voor de helft op de weg parkeren terwijl men in de oude situatie langs het trottoir geparkeerd stond.

Lees meer...

Informatie over Wijkteam Selwerd

Wat doet het Wijkteam?

Het Wijkteam Selwerd bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de corporaties, de gemeente en het opbouwwerk. Het team werkt samen met wijkbewoners aan de leefbaarheid in de buurt en wijk. Ons doel is de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Het wijkteam wil het voor bewoners van Selwerd mogelijk maken hun ideeën te realiseren.

Lees meer...

Deelbuurt 5 Verslag 23 maart 2011

Bewonersplatform – Deelbuurt 5 De Populier 23 maart 2011 buurtpand Lijsterbeslaan 75

Aanwezig: Marjan Kindervater, Jaap Krikke, Janny Landlust, Klaas Haan, Jurria Bonder, Ben Nijholt, Rudi v.d. Hende (nummer 1), Greetje El-Delaimy (De Huismeesters), Mirjam Scmitz (Nijestee), Petra Mens (opbouwwerker Stiel)

Lees meer...

Magere opkomst ledenvergadering

ledenverg_2011_nr1De ledenvergadering van de Wijkraad Selwerd op 19 april werd helaas vrij matig bezocht. Slechts negentien wijkbewoners namen de gelegenheid te baat om de toestand van de wijk te bespreken met het bestuur van de Wijkraad. En dat er veel te bespreken was, werd snel duidelijk. De plannen voor de toekomst van de wijk zijn nog altijd niet helder. Menig lid nam dan ook geen blad voor de mond om te laten blijken wat men hiervan vindt. Het bestuur van de Wijkraad deed verslag van haar werkzaamheden en met name van de overleggen met de gemeente en de corporaties. Zo gauw er meer duidelijk is, zal de Wijkraad opnieuw een bijeenkomst beleggen. Hieronder vindt u het conceptverslag de ledenvergadering.

Lees meer...

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

Geen feed gevonden

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden