Poep opruimen hoeft nog niet

thumb_hond

In december 2010 kondigde de gemeente aan dat er per 1 maart nieuwe regels met betrekking tot honden (waaronder de plicht tot opruimen van hondenpoep) zouden worden ingevoerd. Op dit voornemen zijn van de zijde van de hondenbezitters bijna 600 aanvullingen en opmerkingen binnengekomen. De gemeente is nu bezig om deze reacties te bekijken. Er tekent zich een duidelijke lijn af in de reacties: veel hondenbezitters geven aan moeite te hebben met het aanlijngebod en vinden dat er in hun wijk te weinig uitrengebieden staan ingetekend. Dit is voor de gemeente aanleiding om de invoering van het nieuwe beleid met twee maanden uit te stellen.

Lees meer...

Herinrichting schoolplein De Wegwijzer

logo_wegwijzerCBS De Wegwijzer is bezig plannen te ontwikkelen voor de herinrichting van het schoolplein. In overleg met kinderen, ouders, docenten, opbouwwerk Stiel, wijkraad Selwerd en de gemeente Groningen wordt nu gewerkt aan de vorming van plannen. Als deze zijn uitgewerkt dan wordt een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld voor de uiteindelijke inrichting.

Samen met het project "Veilige Schoolomgeving" wordt het gehel gebied van cbs De Wegwijzer aangepakt.

Infobijeenkomst over begraven

selwerderhof_-_aulaDe gemeente werkt aan een nieuwe toekomstvisie op begraven in Groningen. Voor veel mensen gaat een begrafenis gepaard met verdriet en verlies. Soms ook niet, dan is het een feestelijke reünie of juist een intiem afscheid. De tijden veranderen en mensen en omstandigheden zijn nooit hetzelfde, daarom kan begraven ook heel verschillend worden gezien en beleefd.

Lees meer...

Selwerder Stories

stories3_1Onder de noemer Selwerder Stories werd op woensdag 15 december een buurtavond georganiseerd in wijkcentrum De Berk aan de Berkenlaan. De organisatie was in handen van Stiel in samenwerking met het centrum voor internationale samenwerking Groningen (COS Groningen) en vrouwencentrum Jasmijn. Op deze avond kregen twee wijkbewoners de gelegenheid om te vertellen over hoe ze opgegroeid zijn in de wijk of vanuit een ander landsdeel of cultuur in Selwerd zijn terechtgekomen. De avond werd bezocht door ongeveer twintig wijkbewoners die bij binnenkomst na het handen schudden uiteraard begonnen met koffie of thee met koek en cake, terwijl ondertussen de voor de pauze bestemde soep al zacht begon te geuren. Daarna kon de eerste spreker beginnen met in dit geval haar verhaal.

Lees meer...

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

19 februari 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden